Skriv utSkriv ut

Symbol Digits Modalities Test – SDMT

A. Smith

Syfte: Screening för cerebral dysfunktion hos barn och vuxna
Ålder: 8–78 år
Administrering: Grupp eller individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 5 minuter
Språk: Amerikansk version


SDMT är snabbadministrerat och kan användas för screening av dysfunktioner i bland annat motorik, visuell perception och inlärning. Testet fungerar väl vid utvärdering och uppföljning av kognitiva funktioner efter behandlingsinsatser. Uppgifterna är mycket känsliga för hjärnskador och lämpar sig för testning av både barn och vuxna.

SDMT är ett substitutionstest. Genom att använda en referensnyckel ska testpersonen para ihop siffror med geometriska fi gurer. Svaren kan anges både muntligt och skriftligt, varför testet lämpar sig även för personer med motoriska svårigheter eller talsvårigheter. Eftersom materialet består av geometriska fi gurer och siffror är SDMT relativt kulturellt obundet, och kan därför med fördel användas för testning av personer med olika språkbakgrund. Svaren markeras i ett självkopierande testprotokoll, vilket underlättar poängsättningen.

Manualen innehåller dokumentation av testets effektivitet inom ett brett spektrum av kliniska tillämpningsområden, till exempel differentiering mellan psykospatienter och hjärnskadepatienter eller tidig upptäckt av demens. Vidare beskrivs differentialdiagnostik av barn med inlärningssvårigheter samt upptäckt av barn med potentiella läs- och skrivsvårigheter. Därutöver dokumenteras bedömning av förändringar i kognitiva funktioner över tid och/ eller behandling av personer med olika typer av hjärnskador samt bedömning av tillfrisknande från skallskada.

Symbol Digits Modalities Test komplett består av amerikansk manual och självkopierande testprotokoll (auto score test forms), 25 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
416-300 SDMT, komplett
1 990 kr
416-302 SDMT, Auto Score Test Forms.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
835 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB