Skriv utSkriv ut

BQSS

The Boston Qualitative Scoring System for the Rey-Osterreich Complex Figure

R.A. Stern m.fl.

Syfte: Metod för bedömning av visuospatial konstruktionsförmåga och visuospatialt minne
Ålder: 18 år och uppåt
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 45 minuter
Språk: Amerikansk version

BQSS introducerar ett kvalitativt, processinriktat scoringsystem för Reys komplexa figur (se ovan). Med hjälp av detta scoringsystem ges – i tillägg till kvantitativa mått – också information om testpersonens strategier i återgivandet av den komplexa figuren, vilket ger möjlighet till fördjupad kunskap om testpersonens neuropsykologiska fungerande. BQSS isolerar tre hierarkiska nivåer i figuren (Configural elements, Clusters och Details) och elementen som innefattas i dessa nivåer bedöms i följande kategorier: presence, accuracy, placement, fragmentation, planning, neatness, expansion-reduction-rotation, perseveration-confabulation och asymmetry.

Administreringen omfattar delarna Kopiering samt Omedelbar och Fördröjd återgivning och ger inom var och en av dessa delar poäng på 17 underskalor, var och en med information om specifika, kvalitativa egenskaper i testpersonens återgivningsstrategier. I manualen ges detaljerade anvisningar för scoring samt tolkningshjälp för var och en av de bedömda kategorierna.


BQSS komplett består av manual, stimuluskort, scoringmallar, protokoll, 50 st.*, svarsark, block om 50 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
434-200 BQSS, komplett
4 405 kr
434-202 BQSS, Scoring Booklets.
50 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
1 935 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB