Skriv utSkriv ut

WCST

Wisconsin Card Sorting Test

D. A. Grant & E. A. Berg
Svensk version: Håkan Nyman

Syfte: Neuropsykologisk metod för bedömning av abstrakt analytisk slutledningsförmåga
Ålder: Barn och vuxna
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 20–30 minuter
Språk: Svensk version och amerikansk manual


WCST kan anses mäta den högre verkställande och samordnande funktion som erfordras för att utveckla och bibehålla en problemlösningsstrategi när stimulusförhållandena ändras. Testet består av kort med olika geometriska former som testpersonen ombeds sortera enligt varierande principer. Den reviderade och utökade manualen från år 1993 innehåller bland annat förbättrade utvärderingskriterier för en standardadministrering, demografiskt korrigerade normdata för åldrarna 6–89 år, cut-off-värden för grad av perseveration samt riktlinjer för klinisk tolkning av WCST-resultat med fallstudier.  Den översatta svenska manualen innehåller även preliminära svenska normdata.

WCST datorversion för Windows har såväl administrerings- som scoringfunktion, vilket innebär att användaren kan välja mellan att administrera testet direkt på skärmen eller att mata in data från ett papper-och-penna-administrerat test. Testet har obegränsat antal administreringar. Möjlighet finns att uppgradera version tre till version fyra. 

Exempelrapport:

>> WCST-CV4 Score Report

Systemkrav: Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Enanvändarlicens. Ej serverversion.

För teknisk support: kontakta PAR på 020-792648 eller techsupp@parinc.com.

Wisconsin Card Sorting Test komplett består av amerikansk manual, svensk manual, 2 kortlekar och protokoll,10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
435-200 WCST, komplett
4 595 kr
435-001 WCST, amerikansk manual (1993)
2 050 kr
435-201 WCST, svensk manual (1996)
485 kr
435-202 WCST, protokoll, (sv)
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
325 kr
435-203 WCST, kortlek, 2 st. i ask
2 200 kr
435-503 WCST Computer Version 4 Research Edition
Systemkrav: Windows XP/Vista/7, 8, 10. Enanvändarlicens. För slutinstallation krävs att kund tar kontakt med PAR via telefon eller internet.
11 550 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB