Skriv utSkriv ut

Uppmärksamhets- och koncentrationstestet d2
– reviderad version (d2-R)

von R. Brickenkamp, L. Schmidt-Atzert & D. Liepmann

Syfte: Uppmärksamhets- och koncentrationstest
Ålder: 9−60 år (papper och penna) 18-55 år (digital version)
Administrering: Individuell eller grupp
Behörighet: Leg. psykolog, certifierad testanvändare (endast inom arbetspsykologi)
Tidsåtgång: Cirka 10 minuter med instruktion och övning
Språk: Svensk version med tyska normer (papper och penna) och europeiska normer (digital version)

Den nya reviderade versionen av uppmärksamhets- och koncentrationstestet d2, d2-R, är ett snabbt och tillförlitligt sätt att mäta individens uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga. Testet tar endast ca tio minuter att genomföra och kan användas inom såväl en rad kliniska som arbetspsykologiska tillämpningsområden.

d2-R är en vidareutveckling av den nionde upplagan av d2 och publiceras nu som både papper och penna test med tyska normer för åldern 9−60 år och som digital version med europeiska normer för åldern 18−55 år. Testet ger ett mått på individens koncentrationsförmåga när uppgifter löses under tidspress samt snabbheten och noggrannheten i att särskilja specifika visuella stimuli från liknande visuella stimuli.

Skillnaderna mellan den tidigare versionen d2 och den reviderade versionen d2-R består bland annat av att antalet testuppgifter har utökats för att motverka takeffekter. Vidare har vissa av skalorna förfinats och vissa avlägsnats. Därmed ger d2-R resultat på skalorna Koncentration (KL), Antal bearbetade målobjekt (eller arbetstempo BZO, tidigare GZ) och Noggrannhet (F%; dvs. felprocent). Vissa typer av fel ger också en indikation om testet har genomförts enligt anvisningarna.

Till papper och penna-versionen av d2-R finns ett nytt testmaterial som består av tre delar. Den självkopierande testblanketten underlättar poängsättning och minskar risken för fel vid rättning. På instruktions- och övningsblanketten som ges till testpersonen summeras viktigaste i de talade instruktionerna och två övningsuppgifter. På utvärderingsblanketten sammanställs individens resultat som kan presenteras även grafiskt. Papper och penna-versionen kan användas för att testa barn, ungdomar och vuxna från 9 upp till 60 år.

Tyska normer från 2007-2008 och europeiska normer (digital version) från 2015
Den nya svenska manualen innehåller en beskrivning av testet tillsammans med instruktioner för administrering, rättning, poängsättning och tolkning av testresultatet. I manualen beskrivs också det omfattande utvecklingsarbetet av d2-R i Tyskland tillsammans med studier från olika tillämpningsområden. Vidare ges en beskrivning av den europeiska normeringen av det digitala d2-R. De tyska normerna till papper och penna-versionen samlades in under åren 2007-2008 och består av 4024 individer i åldern 9 till 60 år. De europeiska normerna till den digitala versionen av d2-R samlades in under år 2015 i sammanlagt 10 europeiska länder: Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Sverige och England. De europeiska normerna omfattar 2100 individer i åldern 18 till 55 år. De europeiska normerna är finns både som totalnormer och som åldersspecifika normer. Totalnormen kan användas till exempel vid rekrytering och de åldersspecifika normerna rekommenderas i synnerhet vid kliniska bedömningar.

Digital version 
Den digitala versionen av d2-R, som erbjuds i HTS 5, är helt självinstruerande och genomförs på en dator (med datormus). Efter genomförd testning kan individens resultat avläsas på skärmen och kan även sparas eller skrivas ut som en resultatrapport. Den digitala versionen kan användas för att testa vuxna i åldern 18 till 55 år.

Priser digitala test

Artikelnr. Artikel    Pris/st

466-201 d2-R, manual (pappersversion)   1 155 kr
466-052               1-9 testningar
  160 kr
466-053 Minst 10 testningar                          120 kr
466-054 Minst 50 testningar   105 kr


En standardrapport ingår vid varje testning.

Licenskostnad: 2 200 kr/administratör och år

Kontakta info@hogrefe.se för beställning.

 

Priser pappersversion

d2-R komplett består av svensk manual, självkopierande svarsark, 10 st*, instruktions- och övningsblankett, 10 st* och utvärderingsblankett 10 st*.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
466-200 d2-R, komplett
1 405 kr
466-201 d2-R, manual (2015)
1 155 kr
466-202 d2-R, instruktions-och övningsblankett
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
100 kr
466-203 d2-R, svarsark
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
230 kr
466-204 d2-R, utvärderingsblankett
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
100 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB