Skriv utSkriv ut

Uppmärksamhets- och koncentrationstestet d2
– reviderad version (d2-R)

von R. Brickenkamp, L. Schmidt-Atzert & D. Liepmann

Syfte: Uppmärksamhets- och koncentrationstest
Ålder: 9−60 år (papper och penna) 18-55 år (digital version)
Administrering: Individuell eller grupp
Behörighet: Leg. psykolog, certifierad testanvändare (endast inom arbetspsykologi)
Tidsåtgång: Cirka 10 minuter med instruktion och övning
Språk: Svensk version med tyska normer (papper och penna) och europeiska normer (digital version)

d2-R

Den nya reviderade versionen av uppmärksamhets- och koncentrationstestet d2, d2-R, är ett snabbt och tillförlitligt sätt att mäta individens uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga. Testet tar endast cirka tio minuter att genomföra och kan användas inom såväl en rad kliniska som arbetspsykologiska tillämpningsområden.

d2-R är en vidareutveckling av den nionde upplagan av d2 och publiceras nu som både papper-och-penna-test med tyska normer för åldern 9−60 år och som digital version med europeiska normer för åldern 18−55 år. Digital version utförs med dator med mus eller via läsplatta. Testet ger ett mått på individens koncentrationsförmåga när uppgifter löses under tidspress samt snabbheten och noggrannheten i att särskilja specifika visuella stimuli från liknande visuella stimuli.

Skillnaderna mellan den tidigare versionen d2 och den reviderade versionen d2-R består bland annat av att antalet testuppgifter har utökats för att motverka takeffekter. Vidare har vissa av skalorna förfinats och vissa avlägsnats. Därmed ger d2-R resultat på skalorna koncentration (KL), antal bearbetade målobjekt (eller arbetstempo [BZO, tidigare GZ]) och noggrannhet (F%, dvs. felprocent). Vissa typer av fel ger också en indikation om huruvida testet har genomförts enligt anvisningarna.

Till papper-och-penna-versionen av d2-R finns ett nytt testmaterial som består av tre delar. Den självkopierande testblanketten underlättar poängsättning och minskar risken för fel vid rättning. På instruktions- och övningsblanketten som ges till testpersonen summeras det viktigaste i de talade instruktionerna och i två övningsuppgifter. På utvärderingsblanketten sammanställs individens resultat som kan presenteras även grafiskt. Papper-och-penna-versionen kan användas för att testa barn, ungdomar och vuxna från 9–60 år.

Tyska normer från 2007­–2008 och europeiska normer (digital version) från 2015
Den nya svenska manualen innehåller en beskrivning av testet tillsammans med instruktioner för administrering, rättning, poängsättning och tolkning av testresultatet. I manualen beskrivs också det omfattande utvecklingsarbetet av d2-R i Tyskland tillsammans med studier från olika tillämpningsområden. Vidare ges en beskrivning av den europeiska normeringen av det digitala d2-R. De tyska normerna till papper-och-penna-versionen samlades in under åren 2007–2008 och består av 4 024 individer i åldern 9–60 år. De europeiska normerna till den digitala versionen av d2-R samlades in under år 2015 i sammanlagt tio europeiska länder: Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Sverige och England. De europeiska normerna omfattar 2 100 individer i åldern 18–55 år. De europeiska normerna finns både som totalnormer och som åldersspecifika normer. Totalnormen kan användas till exempel vid rekrytering, och de åldersspecifika normerna rekommenderas i synnerhet vid kliniska bedömningar.

Digital version 
Den digitala versionen av d2-R, som erbjuds i HTS 5är helt självinstruerande och genomförs på en dator (med datormus) eller via läsplatta. Efter genomförd testning kan individens resultat avläsas på skärmen och kan även sparas eller skrivas ut som en resultatrapport. Den digitala versionen kan användas för att testa vuxna i åldern 18–55 år.

 

Priser digitala test

d2-R    
466-052               1-9 testningar
125:-
466-053 Minst 10 testningar                        95:-
466-054 Minst 50 tesningar 88:-


En standardrapport ingår vid varje testning.

Licenskostnad: 1 775:- /administratör och år.

Kontakta info@hogrefe.se för beställning.

 

Priser pappersversion

d2-R komplett består av svensk manual, självkopierande svarsark, 10 st.*, instruktions- och övningsblankett, 10 st.* och utvärderingsblankett 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
466-200 d2-R, komplett
1 275 kr
466-201 d2-R, manual (2015)
1 050 kr
466-202 d2-R, instruktions-och övningsblankett
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
90 kr
466-203 d2-R, svarsark
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
210 kr
466-204 d2-R, utvärderingsblankett
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
90 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB