Skriv utSkriv ut

ECBI / SESBI-R

Eyberg Child Behavior Inventory /
Sutter-Eyberg Student Inventory – Revised

Sheila Eyberg

Syfte: Bedömning av beteendeproblem hos barn och ungdomar
Ålder: 2–16 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 10 minuter
Språk: Amerikansk manual med svenska protokoll

ECBI och SESBI-R är avsedda att bedöma beteendestörningar hos barn och ungdomar, såsom de kommer till uttryck i hemmiljön och i samspel med exempelvis syskon och kamrater. Beteendestörningar innefattar allt ifrån gnällande och ovilja till trots, impulsivitet och aggressivitet, vilket ofta är anledningen till att barn remitteras till psykologisk bedömning och behandling. 

Kartläggningen av beteendestörningar är en viktig del i den övergripande förståelsen av en rad vanligt förekommande och allvarliga psykiska störningar hos barn och ungdom. Det är viktigt att beteendestörningar upptäcks och behandlas i ett tidigt skede för att förebygga bestående problem. Testet har således också ett förebyggande syfte i och med att resultatet visar på vilka barn som kan vara i behov av hjälpinsatser så att eventuell behandling kan sättas in i tid. 

ECBI består av 36 påståenden och besvaras av en förälder eller annan närstående person. SESBI-R består av 38 påståenden och besvaras av läraren. Påståendena handlar om beteenden som till viss del är vanliga hos alla barn och ungdomar. Det som särskiljer problembeteendet är svårighetsgraden vilket beskrivs i termer av frekvens och i vilken utsträckning beteendet upplevs som problematiskt av föräldrarna eller andra i omgivningen. 
 
Poängsättningen av testet resulterar i råpoäng som omvandlas till standardpoäng (T-poäng) för tolkning av testresultat. Resultatet i ECBI/SESBI-R jämförs med amerikanska normer och bygger på svar från cirka 800 barn och ungdomar i åldrarna 2–16 år. 

ECBI/SESBI-R komplett består av svenska frågeformulär inklusive protokoll och amerikansk manual.  

Artikelnr. Artikel Pris Antal
449-100 ECBI / SESBI-R, komplett
1 395 kr
449-001 ECBI / SESBI-R, amerikansk manual, (1999)
1 045 kr
449-002 ECBI, frågeformulär och protokoll till förälder.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
235 kr
449-003 SESBI-R, frågeformulär och protokoll till lärare.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
235 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB