Skriv utSkriv ut

IIP

Inventory of Interpersonal Problems

Leonard M Horowitz m.fl.

Syfte: Metod för bedömning av interpersonella svårigheter
Ålder: 18 år och uppåt
Administrering: Grupp eller individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Tidsåtgång: 15 minuter
Språk: Svensk version

IIP är en självrapporteringsmetod avsedd att identifiera en testpersons mest framträdande interpersonella problem. Instrumentet omfattar 64 påståenden som beskriver vanliga problem människor emellan, till vilka testpersonen tar ställning på en femgradig skala. IIP bygger på antagandet att interpersonella beteenden kan beskrivas utifrån två huvudsakliga dimensioner: tillhörighet och omvårdnad (kontinuum kyligt eller varmt beteende) samt kontroll och dominans (undfallande eller dominerande beteende) och att olika domäner av interpersonella problem kan identifieras i termer av olika kombinationer av tillhörighet och dominans.

Resultatet kan bland annat användas för differentierade diagnoser inför ställningstagande om psykoterapi och behandlingsprognoser och för utvärdering av behandlingsinsatser. IIP har åtta skalor: dominerande/kontrollerande, hämndlysten/självupptagen, kall/avvisande, socialt hämmad, undfallande, alltför tillmötesgående, självuppoffrande, påträngande/behövande.

Resultatet från IIP kan analyseras på tre nivåer. Totalpoängen omvandlas till normbaserade T-poäng i syfte att utvärdera en testpersons övergripande interpersonella problem. Därutöver kan också individbaserade, så kallade ipsativa T-poäng, hjälpa klinikern att identifiera det område där testpersonen upplever sig ha störst svårigheter, oberoende av hans eller hennes självrapporterade övergripande problemnivå. Slutligen kan de ipsativa T-poängen åskådliggöras i en circumplex med två axlar som representerar de två dimensionerna tillhörighet (vänlighet) och dominans (makt).

Normer från 2001
Manualen redogör för IIP:s teoretiska bakgrund och utveckling. Den innehåller administrerings- och tolkningsanvisningar samt redovisar det svenska standardiseringsarbetet och IIP:s psykometriska egenskaper. Den svenska versionen av IIP bygger på data från normalpopulation, insamlad under hösten 2001.


IIP komplett består av manual, frågehäfte, 10 st.*, sammanställningsblankett, 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
106-100 IIP, komplett
1 435 kr
106-001 IIP, svensk manual (2002)
920 kr
106-002 IIP, frågehäften.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
305 kr
106-003 IIP, sammanställningsblankett.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
335 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB