Skriv utSkriv ut

Jag tycker jag är – 2

Pirjo Birgerstam

Syfte: Kartläggning av barns och ungdomars självvärdering
Ålder: 7–18 år
Administrering: Grupp eller individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 30 minuter
Språk: Svensk version

Jag tycker jag är – 2 är en självskattningsmetod för bedömning av barns och ungdomars självkänsla. Metoden är en omarbetad version av Jag tycker jag är från år 1981 (Ouvinen-Birgerstam, 1985) och är standardiserad för barn och ungdomar i åldrarna 7–18. Testuppgifterna i den omarbetade versionen har genomgått en varsam språklig översyn och anpassats till språkbruket hos dagens barn och ungdomar. Antalet testuppgifter har minskats och testmaterialet har fått en ny utformning för att underlätta administrering och poängsättning av testet.

Väldokumenterad och omfattande forskning har visat ett starkt samband mellan psykisk ohälsa och självkänsla. Jag tycker jag är – 2 ger därmed indirekt kunskap om barns och ungdomars psykiska välbe­finnande och eventuella psykiska ohälsa. Testet kan användas inom såväl forskning som i praktisk tillämpning, till exempel inom skolans elevhälsa, förebyggande hälsovård samt psykisk och psykiatrisk barn- och ungdomsvård. Möjliga tillämpningsområden är screening, diagnostisering, råd och behandling samt utvärde­ring av behandlingseffekter.

Jag tycker jag är – 2 finns i två versioner. Version A för barn mellan 7 och 9 år och version B för åldrarna 10–18 år. Version A innehåller 30 påståenden som besvaras genom att markera ett av två svarsalternativ. Version B innehåller 64 påståenden och fyra svarsalternativ. Testet ger ett mått på den globala självkänslan och fem delskalor som motsvarar områden som har visat sig centrala inom självupplevandet: fysiska egenskaper, färdigheter och kompetens, psykiskt välmående, relationer till föräldrarna och familjen samt relationer till andra.

Normer från 2011–2013
Standardiseringen skedde under åren 2011–2013 i en grupp om totalt 1 649 barn och ungdomar i åldrarna 7–18 år.

Digital version
Jag tycker jag är – 2 finns även i digital version via vår digitala testplattform, HTS 5, är användarvänlig och har tilltalande design. Resultat presenteras både numeriskt (råpoäng och standardpoäng) och grafiskt. 

Det går också att använda HTS 5 för att poängsätta (scora) ett pappersformulär. Varje sådan scoring/poängsättning använder upp en testning.
För att poängsätta ett ifyllt formulär matar man enkelt in svaren med hjälp av snabbinmatningen.
Hur det går till beskrivs i detalj här (pdf-fil)

 

Priser digitala test

Artikel nr Artikel Pris/st

137-201 Jag tycker jag är - 2, manual (pappersversion) 685 kr
137-052 1–9 testningar   80 kr
137-053 Minst 10 testningar   65 kr
137-054 Minst 50 testningar   60 kr


Licenskostnad: 1 750 kr/administratör och år (HTS 5 - klinisk version)

Kontakta info@hogrefe.se för beställning av våra digitala test och information om intranätlösningar.

Obs! Support på den äldre versionen av Jag tycker jag är (dataprogrammet) ges inte längre.

 

Priser pappersversion

Jag tycker jag är – 2 komplett består av manual, svarshäfte version A, 10 st.* och svarshäfte version B, 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
137-200 Jag tycker jag är - 2, komplett
1 315 kr
137-201 Jag tycker jag är - 2, manual (2013)
685 kr
137-202 Jag tycker jag är - 2, svarshäfte A.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
375 kr
137-203 Jag tycker jag är - 2, svarshäfte B.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
375 kr
* Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB