Skriv utSkriv ut

MMPI-2-RF™

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form™

Yossef S. Ben-Porath, PhD & Auke Tellegen, PhD

Syfte: Personlighetsinventorium
Ålder: 18–84 år
Administrering: Individuellt eller grupp (administrering digitalt eller på papper med digital scoring)
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 35–50 minuter
Språk: Svensk version

MMPI-2-RF™ är en 338-itemversion av personlighetsinventoriet MMPI-2™ (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (2001) med de omstrukturerade kliniska (RC) skalorna som kärna. MMPI-2-RF är ett bredspektruminstrument som mäter olika aspekter av psykologisk dysfunktion och personlighet. Testet är avsett för användning i en rad olika sammanhang, exempelvis inom psykiatri och rättspsykiatri. MMPI-2-RF har utformats för att ge en omfattande och effektiv bedömning av de kliniskt relevanta variablerna med hjälp av de ingående skalorna och itemsammansättningen i instrumentet. Testet kan ge psykologen stöd i en rad olika sammanhang vid bedömningar av psykologisk dysfunktion, identifiering av specifika problemområden och behandlingsplanering.

De 338 itemen i MMPI-2-RF utgör ett urval av de 567 itemen i MMPI-2 och ingår i totalt 51 skalor varav 9 är validitetsskalor och 42 substantiella skalor. Sju av de nio validitetsskalorna är reviderade skalor från MMPI-2 och två är nya skalor. Utöver de 9 validitetsskalorna finns även validitetsindikatorn Antal utelämnade svar (MISS). De 42 substantiella skalorna består av de 9 kliniska (RC) skalorna och 33 nya skalor varav 3 högre ordningens skalor (H-O) som mäter breda områden av dysfunktion (internalisering, tankestörning och externalisering). De övriga skalorna är 23 specialproblemskalor, 2 intresseskalor och 5 reviderade PSY-5 skalor. Sju MMPI-2-RF-skalor har kritiskt innehåll och förhöjda poäng på någon eller några av dessa skalor bör följas upp omgående. 

Med sina nya skalor och ett mindre antal item är MMPI-2-RF ett värdefullt alternativ till, men ersätter inte MMPI-2. Den svenska versionen av MMPI-2-RF bygger på MMPI-2 och normerna är beräknade på det svenska normurvalet (N=500) för MMPI-2 från 2003. Normerna i MMPI-2-RF presenteras endast för totalgrupp som linjära T-poäng för de 9 validitetsskalorna och de 2 intresseskalorna, och som uniforma T-poäng för de övriga substantiella skalorna. 

I den svenska manualen till MMPI-2-RF beskrivs testets uppbyggnad och utveckling, presenteras svenska och norska normer samt ges detaljerade anvisningar för tolkning av testresultatet.

MMPI-2-RF kan administreras antingen digitalt eller på papper. Även vid administrering på papper måste testet scoras digitalt. Både scoring och administrering av MMPI-2-RF görs i vår webbaserade testplattform, Hogrefe testsystem HTS 5. Testpersonens resultat presenteras både numeriskt och grafiskt direkt på datorskärmen men kan också exporteras i olika format (pdf, xml, csv, xlsl). 

>> En förteckning av MMPI-2-RF skalorna finns här.


Observera att manuell scoring inte är möjlig i MMPI-2-RF. För scoring eller administrering av testet krävs ett konto i vår webbaserade testplattform, Hogrefe testsystem HTS 5. Om du ännu inte har ett HTS 5 konto behöver det tecknas i samband med ditt första inköp av MMPI-2-RF

>> Ladda ner användarmanual HTS 5 (pdf)


Digital administrering/scoring av MMPI-2-RF i HTS 5
 

Artikelnr. Artikel Pris/st

105-252 MMPI-2-RF, HTS 5,
1-9 administreringar/scoringar inkl. rapport
330 kr
105-253 MMPI-2-RF, HTS 5,
10-49 administreringar/scoringar inkl. rapport
305 kr
105-254 MMPI-2-RF, HTS 5,
50+ administreringar/scoringar inkl. rapport
250 kr

 

Licenskostnad: 1 750 kr/administratör och år

Beställ genom att kontakta kundtjänst via mail på order@hogrefe.se 

 

MMPI-2-RF komplett™ består av svensk manual, frågehäfte 1 st., svarsblankett, 10 st.* samt 10 st.* digitala scoringar/administreringar i HTS 5. (Licensavgift tillkommer för kunder som ännu inte har ett HTS 5 konto. Det behöver tecknas vid det första inköpet av testet.)

Artikelnr. Artikel Pris Antal
105-200 MMPI-2-RF, komplett
5 035 kr
105-201 MMPI-2-RF, manual svensk (2018)
1 420 kr
105-202 MMPI-2-RF, frågehäfte, per st.
235 kr
105-203 MMPI-2-RF, svarsblankett.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
335 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB