Skriv utSkriv ut

Machovertestet

Handbok med utvecklingsteoretiska perspektiv

Britta Blomberg & Elisabeth Cleve

Syfte: Projektivt teckningstest
Ålder: 4–12 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 20–30 minuter
Språk: Svensk version

Karen Machovers teckningstest är en av de mest använda testmetoderna vid barnpsykologiska utredningar. Författarna, båda verksamma vid Ericastiftelsen som terapeuter och lärare, för i sin bok testet framåt genom att infoga dess användning i ett bredare utvecklingspsykologiskt perspektiv. I boken förespråkas en integrering av teorier från driftpsykologi, jagpsykologi, objektrelationspsykologi och självpsykologi vid tolkning av barns teckningar av människor.

Handboken består av tre delar: 

  • Del I ger den teoretiska bakgrunden med historiska perspektiv på utvecklingspsykologi, psykodiagnostik av barn samt en beskrivning av några teckningstest. 
  • Del II är en handbok i Machovermetoden. Ett delvis nytt förfaringssätt presenteras vad gäller utvärdering och tolkning av teckningar och besvarade frågeformulär.
  • Del III utgör en tillämpning av metoden. I denna återfinns 144 teckningar med besvarade frågeformulär från ett urval barn i Sverige i åldrarna 4–12 år. Denna presentation kan fungera som referensmaterial för psykologer vid användning av Machovermetoden.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
128-001 Machovertestet, handbok med utvecklingsteoretiska perspektiv (1997)
395 kr
128-002 Machover, registreringsformulär för frågor och teckningar.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
265 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB