Skriv utSkriv ut

PAI

Personality Assessment Inventory

Leslie C. Morey

Ålder: 18–70 år
Administrering: Grupp eller Individuell
Behörighet: Leg. Psykolog
Tidsåtgång: 50–60 Minuter
Språk: Svensk version med amerikansk manual och amerikanska normer

PAI är ett personlighetstest för omfattande klinisk bedömning av psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar hos vuxna. Testet är utvecklat utifrån en konceptuell utgångspunkt, vilket innebär att de kliniska fenomen som man vill mäta delas upp i komponenter som är kännetecknande för olika tillstånd. Till exempel delas depression upp i såväl kognitiva, affektiva som fysiologiska komponenter såsom de uppträder och beskrivs i diagnossystem, litteratur osv.

Tillsammans med MMPI-2 är PAI ett av de mest använda testen för klinisk bedömning i USA. PAI ger en gedigen grund för strukturerad klinisk bedömning av personlighet och genomgripande psykiska problem.

PAI består av ett frågeformulär med totalt 344 frågor som ger resultat på 22 totalskalor: elva kliniska skalor, fem behandlingsskalor, fyra validitetsskalor och två interpersonella skalor.  De elva kliniska skalorna kan delas in i ytterligare 31 delskalor för differentialanalys av specifika tillstånd.

De elva kliniska skalorna är: somatiska besvär, ångest, ångestrelaterade störningar, depression, mani, paranoia, schizofreni, borderline-egenskaper, antisociala egenskaper, alkoholproblem och drogproblem. De fem behandlingsskalorna är aggression, självmordstankar, stress, brist på stöd och behandlingsmotstånd. De fyra validitetsskalorna är inkonsekventa svar, ovanliga svar, negativt intryck och positivt intryck. De två interpersonella skalorna är dominans och värme.
 
Utöver de ovan nämnda skalorna finns dessutom åtta validitetsindikatorer och tre supplementsindex. Dessa har utvecklats löpande sedan testets publicering 1991 och beskrivs i den reviderade amerikanska manualen.

Tack vare den konceptuella utgångspunkten i PAI är skalorna och de fenomen som mäts mycket intuitiva och kliniskt relevanta, vilket gör testet relativt enkelt att använda även för psykologer med begränsad erfarenhet i testanvändning. Detta gör också att testet kan användas för snabba psykologiska bedömningar utan att göra avkall på vare sig omfattning eller djup. 

Testets styrka är också att det har lika hög kvalitet som andra, motsvarande test, men att det både är kortare och lättare att administrera och betygsätta. Frågorna är korta och precisa, vilket gör det enklare för respondenter med bristande läsförståelse eller annat modersmål än svenska att besvara testet.

Exempelrapport:

>> PAI Clinical Interpretive Report

För teknisk support: kontakta PAR på 020-792648 eller techsupp@parinc.com. Enanvändarlicens. Ej serverversion.

Observera att manuell poängberäkning ej är möjlig PAI.

Systemkrav: Windows XP/Vista/7/8/10

PAI komplett består av amerikansk manual, amerikanskt scoringprogram, frågeformulär, kritiska item 10 st.* och svarsark 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
132-100 PAI, komplett Inkl. scoringprogram
11 395 kr
132-101 PAI, amerikansk manual (2007)
1 570 kr
132-102 PAI, frågehäfte
135 kr
132-103 PAI, svarshäfte.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
235 kr
132-104 PAI, kritiska Items.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
140 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB