Skriv utSkriv ut

PSI

Parenting Stress Index

Richard A. Abidin

Syfte: Identifiering av problemområden i familjer
Ålder: Föräldrar till barn i åldern 0–12 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, leg. läkare, socionom
Tidsåtgång: 20–30 minuter
Språk: Svensk version med amerikansk manual

Parenting Stress Index – PSI är utvecklat för att tidigt kunna identifiera stressfyllda områden i familjer. PSI är avsett att användas inom verksamheter där man arbetar med utsatta barn och deras familjer. PSI kan också användas i förebyggande syfte för att kartlägga eventuella riskområden i familjer som för övrigt verkar välfungerande.
 
Testet består av ett frågeformulär med 120 påståenden och besvaras av föräldern. Påståendena handlar om hur barnet beter sig, hur föräldrarna reagerar och hur familjen fungerar som helhet med syfte att kunna identifiera potentiella problemområden.
 
Barndomänen är uppdelat i sex delskalor: distraktion/hyperaktivitet, anpassningsförmåga, belöningar, kravupplevelse, sinnesstämning/humör och accepterande.
 
Påståendena i barndomänen handlar om hur föräldern uppfattar barnet och dess beteende. I samband med detta ska man vara uppmärksam på att föräldrarnas uppfattning av barnet inte nödvändigtvis helt överensstämmer med verkligheten. Ytterligare undersökning av barnet samt kartläggning av föräldrarnas egna förväntningar på sin föräldraroll rekommenderas för en mer komplett bild av familjens situation.
 
Föräldradomänen består av sju delskalor: kompetens, isolering, anknytning, hälsa, begränsning av föräldrarollen, depression och make/maka.
 
I föräldradomänen handlar påståendena om föräldern själv och förhållandet till barnet. Det kan till exempel vara att föräldern inte upplever sig få någon positiv reaktion från barnet, att barnet har begränsat föräldern som individ eller att föräldern känner sig otillräcklig i sin föräldraroll. 

PSI lämpar sig utmärkt att användas som utgångspunkt för behandlingsplanering.

PSI-materialet består av amerikansk manual och svenska frågeformulär, 10 st.* och svarsark, 10 st.* PSI-manualen har utgått i tryckt format men kan beställas som elektronisk nedladdningsbar manual från PAR, Inc. i USA: 

http://www4.parinc.com/Products/Product.aspx?ProductID=PSI
 
Svenska frågehäften och svarsformulären beställs från Hogrefe.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
449-202 PSI, frågehäfte & svarsformulär.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
415 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB