Skriv utSkriv ut

Rorschach

Hermann Rorschach

Syfte: Projektivt personlighetstest
Ålder: Barn och vuxna
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: Individuell
Språk: Engelskspråkig version

Metod för personlighetsbedömning omfattande tio tavlor med bläckplumpsmönster. Rorschach® är en internationellt välkänd metod, som främst används inom barn- och vuxenpsykiatrin, inom rättspsykiatrin samt i yrkesvalssituationer. Metoden ger en bild av en testpersons subjektiva upplevelsevärld och de problemlösningsstrategier som används.

Hogrefe-gruppen publicerar sedan 1920-talet det välkända Rorschach bläckplumpstestet och den tillhörande boken Psychodiagnostics. När bläckplumparna, skapade av Hermann Rorschach, blev tryckta för första gången, utvecklade han tillsammans med förlaget Hans Huber* en särskild tryckningsprocess och teknik för att uppnå de exakta färgerna och skuggorna som han hade tänkt ut. Än idag kräver varje tilltryck av tavlorna stor omsorg och teknisk expertis. Erfarna Rorschach-användare vet att de exakta färgerna och skuggningen av bläckplumparna samt deras överensstämmelse och beständighet över årtionden är centrala egenskaper hos testet. Dessa egenskaper är absolut nödvändiga för både validiteten av erhållna resultat och för vetenskaplig reliabilitet på lång sikt samt testets anseende.

I samarbete och i samråd med International Society of the Rorschach & Projective Methods (ISR) fortsätter vi att producera Rorschach-tavlorna. Produktionen baseras på denna högt specialiserade, historiska kunskap och på information samlad i ett omfattande arkiv med originaldokument och instruktioner från Hermann Rorschach. Sträng kvalitetskontroll säkerställer att tavlorna som produceras idag har exakt samma kvalitet och utseende som när Hermann Rorschach övervakade produktionen. Utan den historiska och tekniska kunskapen som beskrivs ovan är det omöjligt att reproducera tavlorna med den kvalitet och utifrån de krav som ställs på ett reliabelt, reproducerbart test. Därför godkänner ISR endast Rorschach originaltavlor producerade av Hogrefe för användning i Rorschach-diagnostik.

* Hans Huber bytte namn till Hogrefe i oktober 2015.


Rorschach Interpretation Assistance Program: Version 5 för Windows (RIAP5). RIAP5 för Windows är konstruerat för att hjälpa psykologen att scora och tolka Rorschach-resultat för testpersoner i åldrarna 5–70 år. RIAP5 tillhandahåller en ny ”Client Report” avsedd att ges till testpersonen. Denna rapport ger underlag för en diskussion av hans eller hennes personlighetsdrag, eventuella anpassningssvårigheter samt möjliga behandlingsförslag. Psykologen matar in demografiska data och kodade svar. Programmet presenterar sedan utvärdering och tolkning enligt dr Exners system. Tolkningsrapporten är baserad på en strategi där hypoteser presenteras i olika kluster (Information Processing, Affect, Ideation, Capacity for Control and Tolerance for Stress, Self-Perception, Cognitive Mediation). Även personlighetsbeskrivningar enligt dr Weiner (Principles of Rorschach Interpretation) genereras av programmet.

Exempelrapporter:

RIAP5 Client Report

RIAP5 Interpretive Report

 

Det finns även möjlighet för nuvarande användare av RIAP4 att uppgradera till RIAP5. Uppgraderingskitet innehåller en CD-ROM och programvarumanual.

Systemkrav: Windows XP/Vista/7. Enanvändarlicens.

För teknisk support: kontakta PAR på 020-792648 eller techsupp@parinc.com.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
468-015 Rorschach Workbook, 5th edition
1 155 kr
468-002 Rorschach, material (tavlor)
990 kr
468-006 Rorschach, schemablock.
100 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
820 kr
468-106 Rorschach, schemablock i färg.
100 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
1 100 kr
468-025 Rorschach, Interpretation Assistance Program 5
9 100 kr
468-026 Rorschach, uppgradering av RIAP4 till RIAP5
4 250 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB