Skriv utSkriv ut

WZT

Warteggs teckningstest

Ehrig Wartegg
Svensk manual: Torbjörn Wass & Carl-Erik Mattlar

Syfte: Projektivt teckningstest
Ålder: Barn och vuxna
Administrering: Grupp eller individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: Fri tid alternativt 15–20 minuter
Språk: Svensk version

Warteggs teckningstest, WZT, är ett perceptuellt-motoriskt personlighetstest. Testet består av åtta rutor med små stimulifigurer, vilka ska fullbordas till teckningar. I den svenska manualen, författad av Torbjörn Wass och Carl-Erik Mattlar, beskrivs utvärdering och tolkning av såväl utförandevariabler som innehållsvariabler. Utförandevariabler är till exempel penntryck, preferens och undvikande vid val av ruta, blockering och reject, systemlösningar samt linearitet. Bland innehållsvariablerna återfinns exempelvis lösningens förhållande till ramen, relationen mellan stimulus och lösning samt levande versus icke-levande lösning. I manualen presenteras också en svensk jämförelsestudie som ger stöd för metodens validitet. Manualen innehåller dessutom en introduktion och bakgrund till metoden samt administreringsanvisningar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
642-001 Wartegg, svensk manual (2000)
790 kr
642-002 Wartegg, testblankett.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
280 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB