Skriv utSkriv ut

EDI-3

Eating Disorder Inventory-3

David M Garner
Svensk version: Erika Nyman-Carlsson, Lauri Nevonen & Claes Norring

Syfte: Bedömning av grad av ätstörning
Ålder: 11 år till vuxen
Administrering: Grupp eller individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. läkare
Tidsåtgång: 20 minuter
Språk: Svensk version

EDI-3 är en reviderad version av det kända självskattningsinstrumentet EDI-2 och mäter en rad olika specifika beteenden och egenskaper som visat sig ha klinisk relevans hos personer med ätstörningar. EDI-3 ger ett välunderbyggt underlag för vårdplanering och behandlingsutvärdering och kan även användas som screening för att identifiera ätstörningar.

De 91 frågorna från de föregående versionerna av EDI har behållits intakta. I denna nya version har skalorna bearbetats väsentligt utifrån aktuell ätstörningsforskning och utökats med nya sammansatta skalor. EDI-3 ger resultat på 12 primära, icke överlappande delskalor som består av tre ätstörningsspecifika skalor och nio psykologiska skalor med hög relevans för ätstörningar. Därutöver ger EDI-3 resultat på sex sammansatta skalor: risk för ätstörning, självvärdering, interpersonella problem, affektiva problem, överdriven kontroll och allmänna psykologiska problem.

Svenska normer från 1995–2011
De svenska normerna är insamlade under åren 1995 till 2011 i Örebro län. Normalgruppen består av 648 kvinnor i åldrarna 16–33 år. Patientgruppen består av 294 kvinnor i åldrarna 17–24 år med diagnostiserade ätstörningar.

EDI-3 komplett består av amerikansk manual, svenskt manualsupplement, frågehäfte inklusive bakgrundsdata, 10 st.*, svars- och poängsättningsblankett (självkopierande), 10 st.*, profilblankett, 10 st.* och SC (Symptom Checklist) 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
099-100 EDI-3, komplett
3 780 kr
099-001 EDI-3, svenskt manualsupplement (2012)
370 kr
099-002 EDI-3, frågehäfte inkl. bakgrundsdata
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
325 kr
099-003 EDI-, svars- och poängsättningsblankett
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
390 kr
099-004 EDI-3, profilblankett
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
215 kr
099-005 EDI-3, Symptoms Checklist
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
340 kr
099-006 EDI-3, amerikansk Manual (2004)
1 315 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB