Skriv utSkriv ut

TSCYC

Trauma Symptom Checklist for Young Children

John Briere, PhD
Svensk version: Doris Nilsson & Carl-Göran Svedin

Syfte: Bedömning av akuta eller kroniska posttraumatiska symptom
Ålder: 3–11 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 15–20 minuter
Språk: Svensk version

TSCYC är ett frågeformulär som används för att mäta ett brett spektrum av akuta eller kroniska posttraumatiska symptom hos barn som har upplevt traumatiska händelser såsom övergrepp eller misshandel eller har bevittnat våld i hemmet eller i sin närmiljö. Den svenska versionen av TSCYC har översatts av docent Doris Nilsson och professor Carl-Göran Svedin som även har översatt, normerat och standardiserat den svenska versionen av traumainstrumentet TSCC för äldre barn och ungdomar.

Den svenska standardiseringen och normeringen av TSCYC har gjorts i en grupp om 629 barn ur normalpopulation och en klinisk grupp om 59 barn i åldrarna 3–11 år. Normerna är uppdelade utifrån ålder och kön.

TSCYC-formuläret innehåller 90 frågor och handlar om olika typer av traumasymptom som barnet kan uppvisa. Frågorna besvaras av barnets förälder eller vårdnadshavare. TSCYC ger en detaljerad utvärdering av posttraumatiska symptom på åtta kliniska skalor. En summaskala ger värdefull information om akuta och kroniska symptom samt andra vanligt förekommande symptom hos traumatiserade barn. PTSD-diagnosbladet, som ingår i svarsblanketten, kan användas som stöd i evalueringen av möjlig PTSD-diagnos.

TSCYC komplett består av svensk manual, frågeformulär, 10 st.*, svarsblankett med poängsättningsark 2 x 10 st.*, profilblankett pojkar, 10 st.* och profilblankett flickor, 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
448-200 TSCYC, komplett
2 155 kr
448-201 TSCYC, svensk manual (2012)
840 kr
448-202 TSCYC, frågehäfte
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
315 kr
448-203 TSCYC, svars- och poängsättningsblankett
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
315 kr
448-204 TSCYC, profilblankett pojkar
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
310 kr
448-205 TSCYC, profilblankett flickor
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
310 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB