Skriv utSkriv ut

Trauma Symptom Inventory™-2
TSI™-2

John Briere, PhD

Svensk version: Doris Nilsson, Örjan Dahlström,
Marie Wadsby & Kerstin Bergh Johannesson

Syfte: Bedömning av posttraumatiska symptom hos vuxna
Ålder: Från 18 år
Administrering: Grupp eller individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 20–30 minuter
Språk: Svensk version

TSI-2 är ett självskattningsformulär som mäter posttraumatisk stress och andra symptom relaterade till traumatiska händelser. TSI-2 är avsett för bedömning av vuxna som har upplevt traumatiska händelser, såsom fysiska eller sexuella övergrepp, olyckor, katastrofer, traumatiska förluster, dödsfall av närstående, medicinska trauman eller bevittnat hot och våld.

TSI-2 mäter ett brett spektrum av traumatiska symptom och lämpar sig både för screening och för utvärdering av behandlingsinterventioner. 

Formuläret består av sammanlagt 136 påståenden som bedömer individens symtom utifrån fyra faktorer och tolv kliniska skalor. TSI-2 innehåller även två validitetsskalor avseende underrapportering eller överrapportering av traumarelaterade symptom. Åtta kritiska item kan hjälpa klinikern att identifiera och uppmärksamma mer allvarliga och akuta symptom. För bedömning av individens symptom över tid finns reliabla förändringsvärden framtagna.

Den svenska versionen av TSI-2 är standardiserad och normerad vid Linköpings universitet och Uppsala universitet under åren 2012–2014. Normgruppen består av sammanlagt 693 individer i åldrarna 18–65 år. Under 2020 genomfördes en revidering av manualen och omräkning av normerna med data från standardiseringen 2012–2014. Den andra upplagan av TSI-2 manualen (2020) innehåller nya normtabeller för T-poäng, percentiler och reliabelt förändringsvärde.

Testmaterialet utgörs av ett återanvändbart frågehäfte, ett svarshäfte och ett profilblad. Den svenska TSI-2 manualen innehåller anvisningar för administrering, poängsättning och tolkning av testresultat samt svenska normer för män, kvinnor och totalgrupp.

TSI-2 komplett består av svensk manual, 2 st frågeformulär, 10 st* svarshäften, 10 st* profilblad

Artikelnr. Artikel Pris Antal
448-300 TSI-2, komplett
1 420 kr
448-310 TSI-2, svensk manual, andra upplagan (2020)
840 kr
448-302 TSI-2, frågehäfte, st.
60 kr
448-303 TSI-2, svarshäfte
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
320 kr
448-304 TSI-2, profilblad
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
315 kr
* Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB