Skriv utSkriv ut

Trauma Symptom Inventory™-2
TSI™-2

John Briere, PhD

Svensk version: Doris Nilsson, Örjan Dahlström,
Marie Wadsby & Kerstin Bergh Johannesson

Syfte: Screening av posttraumatiska symptom för vuxna
Ålder: Vuxna från 18 år
Administrering: Grupp eller individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 20–30 minuter
Språk: Svensk version

TSI-2 är ett självrapporteringsformulär som mäter posttraumatisk stress och relaterade symptom och beteenden. TSI-2 syftar till att identifiera symptom som kvarstår hos individen efter en eller flera svåra livshändelser. Mer specifikt är instrumentet avsett att användas för vuxna som har upplevt traumatiska händelser i livet såsom exempelvis fysiska eller sexuella övergrepp, olyckor, katastrofer, traumatiska förluster, dödsfall av närstående, medicinska trauman eller som har bevittnat hot och våld. TSI-2 mäter ett brett spektrum av traumatiska symptom och lämpar sig framförallt för screening men kan också användas för att utvärdera effekter av psykoterapeutiska interventioner. 


TSI-2 består av 136 påståenden som ger resultat på: 

Två validitetsskalor
Underrapportering eller förnekande av symptom, samt en skala gällande överrapportering av traumarelaterade symptom.

Fyra faktorer
Självförvirring, posttraumatisk stress, externalisering och somatisering.

Tolv kliniska skalor
Ångestfylld spändhet, depression, ilska, invaderande återupplevande, undvikande, dissociation, somatisk upptagenhet, sexuella svårigheter, självmordsbenägenhet, osäker anknytning, skadad självkänsla, spänningsreducerande beteende.


Testmaterialet utgörs av ett återanvändbart fyrsidigt frågehäfte, ett självkopierande svarshäfte och poängsättningsark. Svaren på svarshäftet kopieras på poängsättningsarket, vilket underlättar beräkning av råpoängen för de ingående skalorna. Tolkning av testresultatet sker med hjälp av ett profilblad där råpoängen omvandlas till standardpoäng varefter testresultatet även kan presenteras som grafisk profil.

Svenska normer från 2012–2014
Den svenska versionen av TSI-2 är standardiserad och normerad vid Linköpings universitet och Uppsala universitet under åren 2012–2014. Normgruppen består av sammanlagt 693 individer i åldrarna 18–65 år. En klinisk grupp med 83 individer ingår också i valideringen av den svenska versionen av TSI-2. Utvecklingsarbetet och den svenska versionens psykometriska egenskaper beskrivs i manualen, som även innehåller anvisningar för administrering, poängsättning och tolkning samt köns- och åldersspecifika normtabeller. 


TSI-2 komplett består av svensk manual, frågeformulär, 2 st., svarshäfte, 10 st.*, profilblad, 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
448-300 TSI-2, komplett
1 350 kr
448-301 TSI-2, manual (2015)
800 kr
448-302 TSI-2, frågehäfte, st.
55 kr
448-303 TSI-2, svarshäfte
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
305 kr
448-304 TSI-2, profilblad
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
300 kr
* Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB