Skriv utSkriv ut

Boston Naming Test

Edith Kaplan, Harold Goodglass & Sandra Weintraub

Syfte: Metod för bedömning av benämningsförmåga
Ålder: 5–79 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. logoped
Tidsåtgång: Individuell
Språk: Amerikansk version

Denna version av Boston Naming Test innehåller två kompletterande administreringsformer och möjliggör en mer detaljerad och kvalitativ analys.

En kortform, som utgörs av 15 av de 60 bilderna i standardformen, rekommenderas för dem som av olika skäl önskar begränsa testproceduren eller som ett komplement till mer omfattande utredning. Standardformen består av 60 svartvita bilder som presenteras i stigande språklig svårighetsgrad. Vid administreringen bedöms latens och korrekt svar med eller utan stöd. Möjligheterna att bedöma och kategorisera avgivna svar har utökats i denna version.

Administreringstid: 20 sekunder per bild. Medelvärde och spridning presenteras för normgrupperna barn och vuxna, där normer nu finns till och med 79 år.

En multiple-choice-form med fyra svarsalternativ presenteras på baksidan av de 60 bilderna och administreras som ett komplement till de båda administreringsvarianterna ovan.

Boston Naming Test består av en manual med bilder och administreringsanvisningar samt record booklet, 25 st.*, där normerna presenteras.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
446-200 Boston Naming Test, bildbok med administreringsanvisningar (2001)
1 630 kr
446-202 Boston Naming Test, Record Booklet
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
1 155 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB