Skriv utSkriv ut

ITPA

Illinois Test of Psycholinguistic Abilities

Samuel A Kirk, James J McCarthy & Winifred D Kirk

Syfte: Diagnostiskt test för beskrivning av intraindividuella variationer i kommunikationsförmåga
Ålder: 4:6–12:11 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. logoped samt speciallärare, specialpedagog och talpedagog med kurs
Tidsåtgång: 45–60 minuter

ITPA kartlägger barnets starka och svaga sidor så att inlärningen kan gå via de starka sidorna samtidigt som de svaga tränas upp. Testet används bland annat i utredningar med syfte att hjälpa barn med talsvårigheter, inlärningssvårigheter och språksvårigheter. Det bör kombineras med andra test, till exempel NEPSY** och Leiter-R** för att åstadkomma en så fullständig bild som möjligt av ett barns sensomotoriska, språkliga, perceptuella och kognitiva fungerande. Delprov: Auditiv reception, Visuell reception, Auditiv helhet, Visuell  analogi, Auditivt sekvensminne,Visuellt sekvensminne, Sammanljudning, Auditiv analogi, Motorisk uttrycksförmåga, Ordflöde, Vokal uttrycksförmåga, Grammatisk helhet, Visuell helhet. Redovisning: Stanine, Psykolingvistisk ålder (PLÅ), Samlad PLÅ och Psykolingvistisk kvot (PLK).

ITPA är standardiserat på 862 barn från 4:6 år till 9:11 år. Den reviderade utgåvan har kompletterats med normer för barn på 10:0 till 12:11 år (N = 278). Den reviderade utgåvan av ITPA har även moderniserade bildböcker, uppdaterad manual och delvis omgjort protokoll.

>> Ladda ner ITPA-dokumentationsmall *Pedagogisk utredning*. (Högerklicka på länken, och välj "Spara mål som"/"Spara länk som".)

Grundutbildning i ITPA genomförs inte längre. ITPA-3 är en vidareutveckling av ITPA; läs mer här.

ITPA komplett betsår av manual, Bildbok 1, Bildbok 2, CD och 10 st.* protokoll.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
045-100 ITPA Komplett
3 950 kr
045-001 ITPA Manual (2000)
830 kr
045-002 ITPA Bildbok I
1 400 kr
045-003 ITPA Bildbok II
1 400 kr
045-005 ITPA Protokoll, 10 st*
310 kr
045-006 ITPA CD
345 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB