Skriv utSkriv ut

NRDLS – The New Reynell Developmental Language Scales

Susan Edwards, Carolyn Letts & Indra Sinka

Svensk version: Inger Lundeborg Hammarström, Lisen Kjellmer
& Kristina Hansson

Syfte: Utvecklingsskalor för bedömning av förståelse och produktion av språk
Ålder: 2:0–7:5 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. logoped
Tidsåtgång: 30–40 minuter
Språk: Svensk version

Den svenska versionen av den fjärde utgåvan av det välkända språktestet The New Reynell Developmental Language Scales(NRDLS) är avsett för bedömning av barn i åldrarna 2–7 år. Testet är översatt, anpassat och normerat i Sverige under åren 2014–2016 av Inger Lundeborg Hammarström vid Linköpings universitet, Lisen Kjellmer vid Karolinska institutet och Kristina Hansson vid Lunds universitet.

NRDLS består av två delar: Förståelse, som undersöker barnets förmåga att förstå talat språk och Produktion, som fokuserar på barnets språkproduktion. Uppgifterna i För­ståelse- respektive Produktionsdelen speglar varandra så långt som det är möjligt. Eftersom språkförståelse ofta föregår språkproduktion kan denna parallellitet underlätta för klinikern att planera för vidare utred­ning och intervention. Testmaterialet och testuppgifterna i NRDLS har förnyats och valts så att de bidrar till diagnosprocessen genom fokus på konstruktioner som ofta är problematiska för barn som har språkliga svårigheter.

En viktig nyhet i NRDLS är tilläggsmanualen Vägledning för bedömning av språk hos barn som är flerspråkiga (eng. Multilingual Toolkit). Vägledningen är ett värdefullt komplement till testet och rekommende­ras till alla testanvändare som använder NRDLS för utredning av flerspråkiga barn. Den innehåller exempel på de utmaningar som översättning av ett språktest innebär och tar upp viktiga överväganden med exempel vid testning av flerspråkiga barn.

Den svenska versionen av NRDLS är normerad bland 530 barn med typisk språkutveckling i åldrarna 2:0–6:11 år. Normeringen genomfördes under våren 2016 i Skåne, Östergötland och Storstockholm. Normerna är beräknade med metoden Continuous norming.

 

NRDLS komplett består av NRDLS svensk manual, Vägledning för bedömning av språk hos barn som är flerspråkiga, Bildbok 1 – Förståelse och Bildbok 2 – Produktion, stimulusmaterial och 10 st.* testprotokoll.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
463-210 Reynell-NRDLS, komplett
10 945 kr
463-211 Reynell-NRDLS, svensk manual (2017)
1 500 kr
463-212 Reynell-NRDLS, vägledning för bedömning av språk hos barn som är flerspråkiga
1 040 kr
463-213 Reynell-NRDLS, testprotokoll
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
410 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB