Skriv utSkriv ut

ABAS-3 Intervention Planner

Intervention Planner är ett komplement till ABAS-3 och innehåller förslag på interventioner med utgångspunkt i enskilda påståenden i varje funktionsområde. Användaren ges konkreta förslag på insatser för att öka den adaptiva funktionen inom respektive funktionsområde. Intervention Planner finns för närvarande enbart på engelska, men en svensk version är planerad att komma i slutet av 2021.

Intervention Planner innehåller fem kapitel som vart och ett motsvarar ett formulär. Inom varje kapitel presenteras ett funktionsområde i taget med samtliga påståenden uppställda i nummerordning. Till varje påstående hör en kort beskrivning av lämpliga interventioner som syftar till att öka funktionen inom det beteende som påståendet handlar om.

Här är ett exempel på hur det kan se ut i Intervention Planner. Detta påstående hör till det adaptiva funktionsområdet Self-Care (Självomsorg) i Föräldraformulär 0–5 år:

20   Dresses himself or herself.   Use backward chaining to teach the child to dress without assistance. In backward chaining, you help the child complete all steps except the very last (for example. pulling the zipper all the way up when putting on a coat). Thus. initially. you would help the child do such things as putting an arm through a sleeve, then another arm, then pulling the coat into place, then pulling the zipper part of the way up. You would then allow the child to do the final step, finish zipping up the coat, without assistance. Continue adding steps in backward order until the child can complete all the steps of dressing without assistance. They can learn the steps and practice the fine motor skills needed for dressing by using dolls. Initial ly. backward chaining could be used when dressing the dolls. 

 

För att underlätta för dig som använder Intervention Planner har vi sammanställt namnen på de olika formulären, adaptiva domänerna och funktionsområdena på engelska och svenska.


Form


Formulär

Adult Form, self-report

Vuxenformulär, självskattning

Adult Form, rated by others

Vuxenformulär, närståendeskattning

Parent Form

Föräldraformulär (5‒21 år)

Parent/Primary Caregiver Form

Föräldraformulär (0–5 år)

Teacher Form

Pedagogformulär (5–21 år)

Teacher/Daycare Provider Form

Pedagogformulär (2–5 år)


Adaptive domain


Adaptiv domän

Conceptual domain (CON)

Kognitiv domän (KOG)

Practical domain (PR)

Praktisk domän (PRA)

Social domain (SO)

Social domän (SOC)


Adaptive skill area


Adaptivt funktionsområde

Communication (Com)

Kommunikation (Kom)

Community Use (CU)

Samhällsdelaktighet (Sam)

Functional Academics (FA)

Funktionella skolkunskaper (Kun)

Functional Pre-Academics (FA)

Funktionella förskolekunskaper (Kun)

Health and Safety (HS)

Hälsa och säkerhet (HS)

Home Living (HL)

Vardagsförmågor i hemmet (VF)

Leisure (LS)

Fritid (Fri)

Motor (MO)

Motorik (Mot)

School Living (SL)

Vardagsförmågor i skolan/förskolan (VF)

Self-Care (SC)

Självomsorg (SO)

Self-Direction (SD)

Självstyrning (SS)

Social (Soc)

Socialt (Soc)

Work (WK)

Arbete (Arb)


General Adaptive Composite (GAC)


Generell adaptiv
funktion (GAF)


Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB