Skriv utSkriv ut

ADI-R

Autism Diagnostic Interview-Revised

Michael Rutter, Ann Le Couteur & Catherine Lord

Syfte: Diagnostisering av autism och genomgripande störningar i utvecklingen
Ålder: Barn och vuxna
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog, leg läkare
Tidsåtgång: 90–180 minuter
Språk: Amerikansk manual med svenska protokoll

ADI-R är en halvstrukturerad intervju för bedömning av beteenden relaterade till autism och autismspektrumstörningar. ADI-R baseras på DSM-IV- och ICD-10-kriterier för infantil autism och genomgripande störningar i utvecklingen.

Intervjufrågorna kan användas för bedömning av barn och vuxna med en mental ålder över 2:0 år. Frågorna täcker åtta områden som både involverar anamnestiska och aktuella uppgifter rörande barnets utveckling, kommunikation, sociala interaktion och stereotypa mönster i beteende och intresse, familjebakgrund, skolunderbyggnad samt medicinska upplysningar.

Intervjuformuläret består av 93 item som fokuserar på tre beteendemässiga områden, centrala för genomgripande störningar i utvecklingen:

  • Språk och kommunikativa förmågor
  • Ömsesidig social interaktion
  • Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster och intressen

Testledaren genomför en standardiserad intervju med en förälder eller närstående vårdnadshavare som är väl förtrogen med barnets/personens aktuella beteende och utvecklingsmässiga historia.

Med hjälp av en diagnostisk algoritm erhålls, utifrån definierade cut-off värden, en indikation om möjlig förekomst av autism hos personen. Administrering och scoring av ADI-R tar 1,5–3 timmar.

ADI-R bör administreras och tolkas av kliniker med stor vana och erfarenhet av kliniska intervjuer och utredning av barn med autism eller andra utvecklingsmässiga störningar. Ett träningsprogram finns att köpa till materialet och rekommenderas som en vägledning för administrering av intervjun.

Utbildning i ADI-R

Support
WPS: telefon +1 424 201 88 00, e-post support@wpspublish.com 

Systemkrav
PC med Windows 10, 8, 7, Vista eller XP

ADI-R komplett består av amerikansk manual, intervjuprotokoll, 10 st* aktuell beteendealgoritm, 2-3 år, 10st*, diagnostisk algoritm, 2–3 år, 10 st*, aktuell beteendealgoritm, 4–9 år, 10 st*, diagnostisk algoritm, 4 år och äldre, 10 st*, aktuell beteendealgoritm, 10 år och äldre, 10 st*.


Artikelnr. Artikel Pris Antal
476-100 ADI-R, komplett
3 200 kr
476-001 ADI-R, amerikansk manual (2003)
1 350 kr
476-002 ADI-R, intervjuprotokoll.
5 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
765 kr
476-003 ADI-R , aktuell beteendealgoritm 2-3 år.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
115 kr
476-004 ADI-R, diagnostisk algoritm 2-3 år.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
115 kr
476-005 ADI-R, aktuell beteendealgoritm 4-9 år.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
115 kr
476-006 ADI-R, diagnostik algoritm från 4 år.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
115 kr
476-007 ADI-R, aktuell beteendealgoritm från 10 år.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
115 kr
476-008 ADI-R, DVD Träningsprogram, amerikansk
OBS! Beställningsvara.
Kontakta kundtjänst.
12 000 kr
476-009 ADI-R, scoringprogram
3 895 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB