Skriv utSkriv ut

ADOS-2

Autism Diagnostic Observation Schedule
Second Edition

Catherine Lord, PhD, Michael Rutter, MD, m.fl.

Syfte: Diagnostisering av autism och autismspektrumtillstånd
Ålder: 12 månader till vuxen ålder
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog
Tidsåtgång: 40–60 min
Språk: Svenska

ADOS-2

Svensk version: Eric Zander och Karin Olafsdottir (översättning av protokoll) samt Eric Zander, Charlotte Willfors, Susanne Bejerot och Sven Bölte (psykometri).

ADOS-2 är en halvstrukturerad, standardiserad observationsbedömning av kommunikation, social interaktion, lek och begränsade repetitiva beteenden vid misstanke om autism eller autismspektrumtillstånd. Genom att observera och bedöma dessa beteenden erhålls värdefull information både för diagnostik och åtgärdsplanering.
 
ADOS-2 följer samma principer och har samma uppbyggnad som föregångaren ADOS, som redan anses vara den gyllene standarden för observationsbedömningar vid autismspektrumtillstånd.

ADOS-2 erbjuder nya, reviderade algoritmer, jämförelsepoäng, förbättrade och nyöversatta protokoll och en ny modul, Knattemodulen, för bedömningar av barn i åldern 12 till 30 månader. Den svenska ADOS-2-manualen innehåller instruktioner för val av modul, administrering, bedömning och tolkning samt ett omfattande avsnitt om svensk ADOS-forskning.

ADOS-2 ger en mycket exakt bild av aktuella symptom som inte påverkas av språket. Metoden lämpar sig för bedömning av individer i alla åldrar vid misstanke om AST – från ettåringar utan tal till vuxna med flytande tal. Varje modul tar 40 till 60 minuter att administrera. Valet av modul baseras på individens språkliga uttrycksförmåga och kronologiska ålder.

ADOS-2 består av fem moduler:

  • Knattemodulen – för barn mellan 12 och 30 månader med mycket lite eller inget tal.
  • Modul 1 – för barn som är 31 månader eller äldre med mycket lite eller inget tal.
  • Modul 2 – för barn som vanligen talar i enordsfraser och/eller använder enstaka flerordsfraser.
  • Modul 3 – för barn och yngre tonåringar som talar flytande.
  • Modul 4 – för äldre tonåringar och vuxna som talar flytande.

För administrering av ADOS-2 behövs manual, protokoll och stimulusmaterial. Varje modul har ett eget protokoll. Stimulusmaterialet till de fem modulerna levereras i en stor plastlåda och är oförändrat för modulerna 1–4 men har utökats med material till Knattemodulen.

Utbildning i ADOS-2

Systemkrav
PC med Windows 10, 8, 7, Vista eller XP

Support
WPS: telefon +1 424 201 88 00, e-post support@wpspublish.com 

  

FAQ
Jag använder ADOS och har redan köpt allt material tidigare. Måste jag köpa allt material på nytt?
Nej. Eftersom stimulusmaterialet för modulerna 1–4 är oförändrat kan du uppdatera ditt material genom att köpa ett uppgraderings-kit som innehåller en svensk manual, svenska protokoll för samtliga fem moduler och stimulusmaterialet till Knattemodulen.

Vad är det för behörighet på ADOS-2 materialet?
Endast legitimerad psykolog får köpa materialet. Utbildning i ADOS eller ADOS-2 ger inte behörighet att köpa materialet även om man medverkar i observationerna på sin mottagning.

Måste man gå en ADOS-2-kurs för att få köpa och använda materialet?
Det krävs ingen kurs för att få köpa materialet, men det säljs endast till legitimerad psykolog. Med anledning av metodens komplexitet rekommenderas dock kurs.

Jag har gått en kurs i ADOS. Måste jag gå en ny kurs för att använda ADOS-2?
ADOS-2 är funktionellt likvärdig med ADOS men innehåller många nyheter. Man behöver inte gå någon kurs, men KIND erbjuder korta ”updates” där alla nyheter gås igenom och presenteras.

Var kan jag få veta mer om ADOS-2-utbildningar?
Kontakta KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KI) > Utbildning i ADOS-2

 

ADOS-2 Komplett består av svensk manual, svenska protokoll: Knattemodulen 10 st.*, Modul 1, 10 st.*, Modul 2 , 10 st.*, Modul 3, 10 st.* och Modul 4, 10 st.* samt omfattande stimulusmaterial.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
475-200 ADOS-2, komplett
29 895 kr
475-201 ADOS-2, svensk manual (2014)
1 210 kr
475-202 ADOS-2, protokoll Knattemodulen.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
420 kr
475-203 ADOS-2, protokoll Modul 1.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
420 kr
475-204 ADOS-2, protokoll Modul 2,.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
420 kr
475-205 ADOS-2, protokoll Modul 3.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
420 kr
475-206 ADOS-2, protokoll Modul 4.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
420 kr
475-207 ADOS-2, scoringprogram
3 850 kr
475-208 ADOS-2, amerikansk tränings-DVD
13 500 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB