Skriv utSkriv ut

ComFor-2

Tidiga tecken i kommunikation

Engelsk version: ComFor-2 Forerunners in Communication: Roger Verpoorten, Ilse Noens & Ina van Berckelaer-Onnes
Svensk översättning och bearbetning: Lena Nylander & Marie-Louise Franke

Syfte: Bedömning av vilken typ av kommunikativa hjälpmedel som kan underlätta kommunikation för personer med autism
Ålder: Barn och vuxna med en utvecklingsnivå mellan 12 och 60 månader
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. läkare, leg. logoped (specialpedagog, speciallärare, talpedagog och arbetsterapeut med kurs)
Tidsåtgång: Cirka 45 minuter
Språk: Svensk version

ComFor-2 används för att undersöka vilken typ av individualiserade kommunikativa hjälpmedel som kan underlätta kommunikation för personer med autism. ComFor-2 svarar på två grundläggande frågor: vilken form av hjälpmedel som passar bäst och på vilken nivå av förståelse de valda hjälpmedlen kan ges till personen.

ComFor-2 lämpar sig för bedömning av barn och vuxna med ASD, med en utvecklingsnivå på 12–60 månader utan eller med kraftigt begränsad verbal kommunikation.

Testet består av sorteringsuppgifter där testpersonen sorterar föremål, fotografier, bilder och ord utifrån deras rent perceptuella egenskaper (presentation) eller mening (representation). Testresultatet ger en indikation om på vilken nivå som kommunikativa hjälpmedel bör erbjudas. Exempel: betyder en bild på en kopp endast ”kopp” eller kan den kopplas till aktiviteten ”att dricka”?

Testsessionen tar ungefär 45 minuter och genomförs vanligen vid ett och samma tillfälle med korta pauser. Vid behov kan man dela upp testningen i fler kortare sessioner vid olika tillfällen.

Det finns inga normer för ComFor-2 eftersom testet är utvecklat för att få en indikation om den lämpligaste kommunikativa interventionen för individen. Testet används inte heller i diagnostiskt syfte. I manualen beskrivs hur testet administreras, poängsätts och tolkas.

En grupp om totalt 623 barn och vuxna har testats med ComFor (den föregående versionen av testet). Testserierna och nivåerna i ComFor och ComFor-2 visar mycket god reliabilitet gällande intern konsistens, interbedömarreliabilitet och test-retest-reliabilitet. Forskningsresultat har publicerats i en rad internationella tidskrifter. Ett litet urval med referenser till intressanta artiklar finns här.

Kurs i ComFor-2 anordnas genom Pedagogiskt Perspektiv:

www.pedagogisktperspektiv.se 
info@pedagogisktperspektiv.se

ComFor-2 komplett består av testväska (resväska med hjul) med stimulusmaterial (bilden ovan visar endast ett litet urval) och svenska ordkort, svensk manual och svenska poängsättningsformulär, 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
480-100 ComFor-2, komplett
6 450 kr
480-001 ComFor-2 , svensk manual (2016)
875 kr
480-002 ComFor-2, poängsättningsformulär.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
215 kr
*Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB