Skriv utSkriv ut

Griffiths III: Griffiths Scales of Child Development (3rd Edition)

Elizabeth Green, Louise Stroud m.fl.

Syfte: Utvecklingsbedömning
Ålder: 0–6 år (72 månader)
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: Cirka 60 minuter
Språk: Svensk och engelsk version

Griffiths

NYHET! Nu finns den svenska översättningen av administreringsmanualen (Manual Part II i det engelska materialet) samt testprotokoll och rithäfte i lager.

Introduktionspris (gäller t.o.m. 30 juni 2020):

Manual Del II: Svensk administreringsmanual                
Artikelnr. 035-011           
950 kr (ordinarie pris: 1 200 kr)  

Svenska testprotokoll (10 st) och rithäften (10 st)       
Artikelnr. 035-014
925 kr (ordinarie pris: 1 150 kr) 

Det svenska materialet ingår nu även i Griffiths III komplett (se längre ner på sidan).

 


 

Griffiths III är en ny version av Griffiths Scales of Child Development – ett flitigt använt instrument i utvecklingsbedömningar under många år. Den nya versionen bygger på aktuella teorier och forskning inom utvecklingspsykologi i kombination med det bästa från tidigare versioner av testet.

Griffiths III är resultatet av en genomgripande omstandardisering av Griffiths Mental Developmental Scales (GMDS) som ofta beskrivs som ”gold standard” inom utvecklingsbedömningar. Griffiths III är en omfattande utvecklingsbedömning som kan användas kontinuerligt från födseln upp till sex år (72 månader). Standardiseringen genomfördes i ett representativt urval av barn i Storbritannien och Irland av Association for Research in Infant and Child Development (ARICD) och slutfördes under 2015.

Vad är Griffiths III?
Griffiths III ger ett övergripande mått på barnets utvecklingsnivå och en individuell profil av styrkor och behov inom fem områden:

  • Lärandets grunder – mäter kritiska aspekter av inlärning under de tidiga åren.
  • Språk och kommunikation – ger ett övergripande mått på språkutveckling, expressivt och receptivt språk och användning av språk i social kommunikation med andra.
  • Öga-hand-koordination – bedömer finmotoriska färdigheter, hänthet och visuell perception.
  • Självständighet – Socialt – Emotionellt – mäter konstrukt relaterade till barnets ökande känsla av självet och självständighet, interaktion med andra samt många andra aspekter av emotionell utveckling. 
  • Grovmotorik – bedömer bland annat kroppskontroll, balans och koordination.  

Vad är nytt i Griffiths III?
I Griffiths III införlivas det bästa från de tidigare versionerna tillsammans med ett helt nytt och vidareutvecklat material. Över 80 % av testets innehåll har bearbetats i linje med modern forskning inom pediatrik, psykologi och neurologi. I utvecklingen har man även tagit hänsyn till synpunkter från kliniker. Administreringen av testet är nu mer praktiskt för testanvändaren, testmaterialet är lätt att rengöra, är barnvänligt och har formgetts för att vara tilltalande för små barn.

>> Introduktion till Griffiths III (YouTube-länk). På engelska.

>> Kurs i Griffiths III anordnas genom ARICD I Storbritannien http://www.aricd.ac.uk/training-courses/.

 


 

 

Kontakta kundtjänst för beställning av förbrukningsmaterial till de äldre versionerna av Griffiths**:
Griffiths Mental Development Scales – Extended Revised: 2 to 8 years samt Griffiths Mental Development Scales – Revised: 0 to 2 years
** Med reservation för slutförsäljning.

 


 

Griffiths III komplett innehåller manualer (engelska manualerna Part I: Overview, Development and Psychometric Properties, Part III: Norms och den svenska manualen Del II: svensk administreringsmanual), svenska testprotokoll med analysblad (10 st) och svenska rithäften (10 st) samt testmaterial.

Introduktionspris – svensk version (gäller t.o.m. 30 juni 2020):

• Manual Del II: Svensk administreringsmanual. 
950 kr (ordinarie pris: 1 200 kr). Artikelnr. 035-011     

• Svenska testprotokoll (10 st) och rithäften (10 st). 
925 kr (ordinarie pris: 1 150 kr). Artikelnr. 035-014 

Artikelnr. Artikel Pris Antal
035-000 Griffiths III komplett, svensk
26 400 kr
035-011 Griffiths III, Administreringmanual II, svensk
950 kr
035-014 Griffiths III, Testprotokoll (10 st) & Rithäften (10 st)
925 kr
035-015 Griffiths III, Record Books & Drawing Books
1 130 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB