Skriv utSkriv ut

Leiter-3

Leiter International Performance Scale − 3rd Edition

Gale H.Roid, Lucy J. Miller, Mark Pomplun & Chris Koch

Syfte: Icke-verbalt begåvningstest
Ålder: 3–75+ år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: Kognitivt testbatteri 20-45 min, Uppmärksamhet-/minnesbatteriet cirka 30 min.
Språk: Svensk version med amerikanska normer

Leiter-3

Leiter-3 är en ny och reviderad upplaga av det icke-verbala testbatteriet Leiter-R. Liksom föregångaren är testbatteriet avsett för bedömning av icke-verbal begåvning och kognitiv förmåga. Deltesten och testmaterialet har genomgått en omfattande revidering och antalet deltest har minskats från 20 till 10. Det utökade åldersspannet gör det möjligt att använda Leiter-3 för bedömningar av barn och vuxna från 3–75+ år.

Leiter-3 ger en bedömning av såväl icke-verbala kognitiva förmågor som uppmärksamhet och neuropsykologiska förmågor. Testbatteriet lämpar sig särskilt väl för bedömning av personer med språksvårigheter, med svenska som andraspråk eller för icke-svensktalande. Testet kan med hjälp av gester administreras helt utan talade instruktioner.

Leiter-3 består av ett kognitivt testbatteri och ett uppmärksamhets-/minnesbatteri som består av sammanlagt tio deltest. Uppmärksamhets-/minnesbatteriet kan administreras för sig eller tillsammans med det kognitiva testbatteriet.

Det kognitiva testbatteriet består fem deltest och tar cirka 20–45 minuter att administrera. För IK-bedömning används de fyra deltesten Klassifikation och analogier, Ordningsföljd, Figur-bakgrund och Formkomplettering. Det femte deltestet i det kognitiva batteriet, Visuella mönster, är valfritt.

Uppmärksamhets-/minnesbatteriet består också av fem deltest och tar cirka 30 minuter att administrera. Två av dem avser icke-verbal uppmärksamhet: uppmärksamhet–ihållande och uppmärksamhet–delad. Vidare innehåller batteriet ett nytt interferenstest, icke-verbal stroop, och två deltest för minne, minnesspann framlänges och minnesspann baklänges.

Leiter-3 innehåller även en skattningsskala för testledaren som ger graderade mått på testbeteenden.

Leiter-3 utvecklades för bedömning av individer där verbala test inte är lämpliga. Därför kan testbatteriet vara särskilt värdefullt vid bedömning av personer med betydande kommunikationsstörningar, autism, försenad kognitiv utveckling, annat modersmål än svenska, inlärningssvårigheter, hörselnedsättning, ADHD, motorisk funktionsnedsättning, traumatisk hjärnskada och diverse hjärnskador hos vuxna, inklusive Alzheimers, Parkinsons och demens.

Normer
Den amerikanska normgruppen består av totalt 1 603 personer i åldrarna 3–75 + år. Normerna är insamlade under första delen av 2010-talet. Normer för testledarens skattningsskala bygger på den föregående versionen Leiter-R.

Youtube-klipp

>> Leiter-3 Assessment Overview

Scoringprogram
Ett datoriserat scoringprogram för Leiter-3 genererar individuella utvärderingsrapporter för skalor och profiler.   Se exempel på utvärderingsrapport här (Pdf). Leiter-3 scoringprogram ligger på en USB med ett obegränsat antal utvärderingsrapporter.

Systemkrav: Windows XP (SP2 eller senare version)/Vista/7 och för Mac OSX Intel 10.10 eller senare version. Enanvändarlicens.

För teknisk support: kontakta Stoelting Co på telefon + 1 800 860 9775, fax 630 860 9775 (USA), e-post info@StoeltingCo.com.   

 


 

 

Är du nyfiken på Leiter-3?

Boka in ett digitalt möte med Hogrefes produktspecialist, leg. psykolog Lovisa Alehagen, som berättar om testet och svarar på dina frågor.

Anmäl dig här

 


 

 

Leiter-3 komplett består av amerikansk manual, svensk manual, allt stimulusmaterial (ram, klossar, skumgummiformer, stimuluskort och påsar för skumgummiformer), stafflibok, stimulusbok, rättningsmallar,gestlaminat, 10 st protokoll, 10 st responshäften och 10 st utvecklingspoäng. Materialet levereras i ryggsäck med hjul.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
443-200 Leiter-3, komplett
15 545 kr
443-201 Leiter-3, Svensk manual
1 225 kr
443-202 Leiter-3, protokoll.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
415 kr
443-203 Leiter-3, responshäfte.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
330 kr
443-204 Leiter-3, utvecklingspoäng.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
165 kr

Artikelnr. Artikel Pris Antal
443-205 Leiter-3, Scoringprogram, amerikanskt
5 175 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB