Skriv utSkriv ut

Merrill-Palmer – Revised Scales of Development

Gale H Roid & Jackie L Sampers

Syfte: Utvecklingsbedömning
Ålder: 1 månad till 6:5 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 30–60 minuter
Språk: Svensk version

Denna svenska version av MP-R är en kulturell och språklig bearbetning av den amerikanska förlagan. Utvecklingsbedömningen består dels av ett kognitivt testbatteri, dels av en skala för bedömning av grovmotorisk utvecklingsnivå.

Det kognitiva testbatteriet är utformat så att man erhåller ett generellt utvecklingsindex som speglar ett barns allmänna kognitiva utvecklingsnivå. För att kunna bedöma ett barns utveckling inom olika områden är batteriet indelat i tre domäner: kognition, finmotorik och receptivt språk. Dessutom finns tre tilläggsskalor som återger barnets förmågor inom funktionsområdena minne, bearbetningshastighet samt visuomotorik.

Det kognitiva testbatteriet är konstruerat utifrån principen att ett barn inte behöver besvara uppgifterna verbalt, utan visar sina förmågor genom att exempelvis aktivera leksaker eller peka på stimulusbilder. För att genomföra en utvecklingsbedömning med MP-R är man alltså inte beroende av ett barns expressiva språkliga förmåga, utan kan bedöma hans eller hennes allmänna kognitiva utveckling utan denna influens.

Den grovmotoriska skalan är uppbyggd kring olika viktiga motoriska utvecklingsfaser. Under barnets första två år bedöms postural kontroll och rörelseförmåga. I treårsåldern tillkommer en tredje dimension: viljestyrd kontroll av större motoriska rörelser. Under administreringen av skalan ska man även observera på vilket sätt ett barn genomför uppgifterna; han eller hon kan använda ett omoget rörelsemönster för att klara dem. Dessa kvalitativa observationer poängsätts inte, utan ska ses som indikatorer på eventuella motoriska problem.

Resultatet utvärderas i jämförelse med normer (IK-skalan). Dessutom genereras så kallade utvecklingspoäng, vilka gör det möjligt att följa ett barns utveckling över tid.

Det svenska manualsupplementet innehåller den teoretiska bakgrunden, administrerings- och tolkningsanvisningar samt en fallbeskrivning för att illustrera tillämpningen av en utvecklingsbedömning genomförd med MP-R.


MP-R komplett består av svenskt manualsupplement, stimulusbok 1, stimulusbok 2, testprotokoll kognitivt testbatteri, 10 st.*, testprotokoll grovmotorisk skala, 10 st.*, sammanställningsblankett, 10 st.*, svarsblankett kopiering A, 10 st.*, svarsblankett kopiering B, 10 st.*, Luddes bok, erforderligt testmaterial (leksaker) samt den amerikanska manualen Merrill-Palmer – Revised Scales of Development Manual (Roid & Sampers, 2004).

Artikelnr. Artikel Pris Antal
003-000 MP-R, komplett
16 225 kr
003-001 MP-R, svenskt manualsupplement (2006)
760 kr
003-002 MP-R, stimulusbok 1
435 kr
003-003 MP-R, stimulusbok 2
1 680 kr
003-004 MP-R, testprotokoll kognitivt batteri.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
555 kr
003-005 MP-R, testprotokoll grovmotorik.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
555 kr
003-006 MP-R, sammanställningblankett.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
345 kr
003-007 MP-R, amerikansk manual (2004)
1 380 kr
003-011 MP-R, svarsblankett Kopiering A.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
205 kr
003-012 MP-R, svarsblankett Kopiering B.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
205 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB