Skriv utSkriv ut

SCQ

Social Communication Questionnaire

Michael Rutter, Anthony Bailey & Catherine Lord

Syfte: Screening av autism och autismspektrumstörningar
Ålder: Barn och ungdomar
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. läkare, socionom, leg. sjuksköterska, leg. logoped, leg. arbetsterapeut, leg. sjukgymnast, specialpedagog
Tidsåtgång: 10 minuter
Språk: Amerikansk manual med svenska protokoll

SCQ är ett lättadministrerat screeninginstrument för bedömning av kommunikationssätt och socialt fungerande hos barn med misstänkt autism eller autismspektrumstörning. Det kan även fungera som underlag för att utarbeta behandlingsplaner och pedagogiska insatser samt att utvärdera effekten av dessa.

SCQ genomförs på endast tio minuter av förälder eller annan närstående vårdnadshavare, och ger psykologen, barnläkaren eller andra ett underlag för bedömning om behov finns av ytterligare utredning, till exempel med instrumenten ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) och ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised).

På ett snabbt och enkelt sätt och till en låg kostnad kan SCQ administreras av personal inom vård och skola för rutinmässig screening av barn från fyra år med en mental ålder på minst 2:0 år, där misstanke om autismspektrumstörning föreligger.

SCQ täcker de beteendemässiga områden som är centrala för autismspektrumstörningar: språk och kommunikativ förmåga, social interaktion samt begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster och intressen.

Administreringen genomförs med hjälp av ett frågeformulär som finns i två versioner: 
Bedömning Aktuell som fokuserar på barnets beteende under de senaste tre månaderna och Bedömning Någonsin, som fokuserar på barnets hela utvecklingshistoria. Formulären innehåller 40 ja- och nej-frågor vardera.

Utvärderingen görs genom en enkel sammanräkning och tolkas utifrån specifika cut-off-värden.


Rättelse i den amerikanska manualen
SCQ komplett består av amerikansk manual och svenska protokoll: Protokoll Bedömning Aktuell, 10 st.*, protokoll Bedömning Någonsin, 10 st.*, sammanställningsblankett, 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
477-100 SCQ, komplett
1 600 kr
477-001 SCQ, amerikansk manual (2003)
1 075 kr
477-002 SCQ, frågeformulär Bedömning Aktuell.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
220 kr
477-003 SCQ, frågeformulär Bedömning Någonsin.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
220 kr
477-004 SCQ, protokoll.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
220 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB