Skriv utSkriv ut

SON-R 2-8

SON-R 2-8 Non-Verbal Intelligence Test

Peter Tellegen, Jaap Laros

Syfte: Icke-verbalt begåvningstest
Ålder: 2-8
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog
Tidsåtgång: cirka 50 min
Språk: Engelska

 

 

 

>> Se liten introfilm (YouTube)

 


 

Se aktuella kurstillfällen

 


 

 

Syfte och målgrupp
SON-R 2−8 är ett icke-verbalt begåvningstest för bedömning av barn från 2 år upp till 8 år. Förutom ett mått på generell begåvning (IK-poäng) ger testet också separata mått för områdena prestation (Performance) och logiskt tänkande (Reasoning). Eftersom testet kan administreras helt utan talade eller skrivna instruktioner lämpar det sig särskilt väl för bedömning av barn med språk- eller kommunikationssvårigheter och för testning av barn med annat modersmål än svenska.

Beskrivning
SON-R 2−8 är det senaste tillskottet i testfamiljen SON-R och en revidering av SON-R 2½−7. Testets särskilda konstruktion, där återkoppling ges på barnets respons på de första uppgifterna, möjliggör administrering av testet även för mycket unga barn.

Testet består av sex deltest:

Prestation

Logiskt tänkande
1. Pussel

2. Kategorier

3. Mönster

4. Situationer

5. Mosaiker

6. Analogier

 

Hur skiljer sig SON-R 2-8 från SON-R 2½-7?

  • Testet har nya normer från 2016–2017
  • Deltestet Kategorier är mindre kulturberoende
  • Testmaterialet är mer tilltalade tack vare användning av färger i vissa deltest
  • Svårighetsgraden i deltesten är justerad med hjälp av nya uppgifter
  • Deltestens ordningsföljd har ändrats för att bibehålla barnets motivation under testningen.

Genomförande, poängsättning och resultat
Uppgifterna i deltesten har ordnats efter svårighetsgrad, vilket möjliggör olika startpunkter utifrån barnets ålder och färdigheter. I kombination med detta och avbrottsreglerna är den totala testtiden högst 50 minuter.

Poängsättningen görs med hjälp av det scoringprogram som levereras på ett USB-minne som kan installeras på alla Windows-datorer (XP, Vista, 7, 8 och 10). I och med att Continuous norms-metoden används för beräkning av standardpoäng, ger scoringprogrammet ett mer exakt resultat än vad man erhåller med poängsättning för hand. Efter poängsättning generar programmet en resultatrapport.

Normer
Testet har normer från 2016–2017 som bygger på testningar av totalt 1727 barn i Nederländerna och Tyskland.

>> För utbildning i SON-R läs mer här

Scoringprogram med enanvändarlicens: Support av programvara
(scoringprogram) ges av Testzentrale: +49 551 999 50 880, 
testzentrale@hogrefe.de.

Systemkrav: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7/10. 

 


 

Nyfiken på SON-R?
Välkommen till kostnadsfritt digitalt möte.

Läs mer


 

 


SON-R 2−8 komplett levereras i en testväska och omfattar engelsk manual, testmaterial, engelska Scoring Forms, 10 st*, häften för deltestet Patterns (Mönster), 10 st* samt scoringprogram.

Vid samtidigt köp av kompletta SON-R 2−8 och SON-R 6−40 får du 5% komborabatt!
Beställer du via e-handeln får du inte 5 % rabatt automatiskt. Kontakta därför kundtjänst innan du lägger ordern: order@hogrefe.se


Artikelnr. Artikel Pris Antal
474-500 SON-R 2-8, Komplett
24 450 kr
474-502 SON-R 2-8, Scoring Forms
10 st*/bunt. Ange antal bunt.
325 kr
474-503 SON-R 2-8, Patterns Booklets
10 st*/bunt. Ange antal bunt.
580 kr
474-206 SON-R, Scoring Program
2-8, 6-40, 2 1/2-7 och 5 1/2-17.
Obs! Ingår i komplett version.
4 935 kr
* Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB