Skriv utSkriv ut

SON-R 6−40 Non-Verbal Intelligence Test

P.J. Tellegen & J.A. Laros

Syfte: Icke-verbalt begåvningstest
Ålder: 6–40 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 50–60 min
Språk: Engelskspråkig originalversion

>> Till SON-R 2½−7. För 2 ½−7  år.

SON-R 6-40

SON-R 6−40 är ett icke-verbalt begåvningstest för bedömningar av både barn och vuxna. Då administrering och genomförande av testet inte kräver talat språk lämpar det sig särskilt väl för bedömningar av personer med annat modersmål, nedsatt hörsel, språksvårigheter eller verbala kommunikationssvårigheter. Testet kan med fördel också användas vid bedömningar av personer med AST, intellektuell funktionsnedsättning eller personer som kan vara svåra att bedöma på grund av rädsla för testsituationen. 

SON-R 6−40 består av fyra deltest: Analogier, Kategorier, Mosaiker och Mönster med sammanlagt 124 uppgifter. Läs mer om deltesten här. Testet mäter en rad kognitiva förmågor såsom abstrakt tänkande, deduktiv härledning samt visuospatial och visuomotorisk förmåga. Testet är adaptivt och kan genomföras snabbt utan att äventyra tillförlitligheten i bedömningen. Den adaptiva administreringsproceduren och att testpersonen ges återkoppling efter varje uppgift ökar motivationen och bidrar till en positiv upplevelse av testsituationen.

Resultatet uttrycks i IK-poäng med medelvärdet 100 och standardavvikelse 15.

>> Utbildning hålls av Gunilla Carlsson Kendall, läs mer här.

Normer från 2009-2011
Normerna är insamlade under åren 2009-2011 i Nederländerna och Tyskland och bygger på testningar av sammanlagt 1933 barn och vuxna i åldrarna 6 till 40:11 år i 17 olika åldersspann.

SON-R 6−40 komplett levereras i en testväska och består av engelsk manual i tre delar, testmaterial, engelska Scoring Forms, 10 st.*, häften för deltestet Patterns (Mönster), 10 st.*, samt ett scoringprogram.

Scoringprogram med enanvändarlicens: Support av programvara (scoringprogram) ges av Testzentrale: +49 551 999 50 880, testzentrale@hogrefe.de

Systemkrav: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7/10. 

För testning av barn under 6 år rekommenderas SON-R 2½−7.

Vid samtidigt köp av kompletta SON-R 2½−7 och SON-R 6−40 får du 5% komborabatt!*
* De som beställer via e-handel får ej 5% rabatt automatiskt. Kontakta därför kundtjänst: order@hogrefe.se .

Artikelnr. Artikel Pris Antal
474-300 SON-R 6-40, komplett
21 175 kr
474-302 SON-R 6-40, Scoring Forms, 10 st.*
265 kr
474-303 SON-R 6-40, Patterns Booklets, 10 st.*
475 kr
474-206 SON-R, Scoring Program 2:6-7, 5:6-17, 6-40
(Obs! Ingår i komplett version)
4 475 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB