Skriv utSkriv ut

SON-R 6−40 Non-Verbal Intelligence Test

P.J. Tellegen & J.A. Laros

Syfte: Icke-verbalt begåvningstest
Ålder: 6–40 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 50–60 min
Språk: Engelskspråkig originalversion med administreringsmanual och testprotokoll på svenska

 

Nyhet! Nu finns Administreringsmanual II och testprotokoll på svenska

SON-R 6−40 är ett icke-verbalt begåvningstest för bedömningar av både barn och vuxna. Då administrering och genomförande av testet inte kräver talat språk lämpar det sig särskilt väl för bedömningar av personer med annat modersmål, nedsatt hörsel, språksvårigheter eller verbala kommunikationssvårigheter. Testet kan med fördel också användas vid bedömningar av personer med AST, intellektuell funktionsnedsättning eller personer som kan vara svåra att bedöma på grund av rädsla för testsituationen. 

SON-R 6−40 består av fyra deltest: Analogier, Kategorier, Mosaiker och Mönster med sammanlagt 124 uppgifter. Läs mer om deltesten här. Testet mäter en rad kognitiva förmågor såsom abstrakt tänkande, deduktiv härledning samt visuospatial och visuomotorisk förmåga. Testet är adaptivt och kan genomföras snabbt utan att äventyra tillförlitligheten i bedömningen. Den adaptiva administreringsproceduren och att testpersonen ges återkoppling efter varje uppgift ökar motivationen och bidrar till en positiv upplevelse av testsituationen.

Resultatet uttrycks i IK-poäng med medelvärdet 100 och standardavvikelse 15.

>> För utbildning i SON-R läs mer här


Nyfiken på SON-R? 
Välkommen till kostnadsfritt digitalt möte.

Läs merNormer från 2009-2011
Normerna är insamlade under åren 2009-2011 i Nederländerna och Tyskland och bygger på testningar av sammanlagt 1933 barn och vuxna i åldrarna 6 till 40:11 år i 17 olika åldersspann.

 

SON-R 6−40 komplett levereras i en väska som innehåller testmaterial, manual i tre delar (Del II Administreringsmanual på svenska samt del I Research Report och III Norm Tables på engelska), svenska testprotokoll, 10 st.*, häften för deltestet Patterns (Mönster), 10 st.*, samt ett scoringprogram på engelska.

Scoringprogram med enanvändarlicens: Support av programvara (scoringprogram) ges av Testzentrale: +49 551 999 50 880, testzentrale@hogrefe.de

Systemkrav: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7/10. 

Vid samtidigt köp av kompletta SON-R 2−8 och SON-R 6−40 får du 5% komborabatt!
Beställer du via e-handeln får du inte 5 % rabatt automatiskt. Kontakta därför kundtjänst innan du lägger ordern: order@hogrefe.se

Artikelnr. Artikel Pris Antal
474-300 SON-R 6-40, komplett
23 365 kr
474-311 SON-R 6-40,
Administreringsmanual II på svenska
1 075 kr
474-312 SON-R 6-40, Svenska testprotokoll
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
305 kr
474-302 SON-R 6-40, Scoring Forms. Engelska
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
305 kr
474-303 SON-R 6-40, Patterns Booklets.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
525 kr
474-206 SON-R, Scoring Program
2-8, 6-40, 2 1/2-7 och 5 1/2-17.
Obs! Ingår i komplett version.
4 935 kr
* Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB