Skriv utSkriv ut

SON-R 6-40 Deltest

Analogier
Deltestet mäter abstrakt tänkande och deduktiv härledning. Testpersonen ska urskilja och tillämpa principen i en analogi med geometriska figurer.

 

Kategorier
Deltestet mäter abstrakt tänkande. Testpersonen visas tre bilder som har en gemensam nämnare. Testpersonen ska sedan ur en serie av fem bilder välja två bilder som har samma gemensamma nämnare som de tre första bilderna.

 

Mosaiker
Deltestet mäter visuospatial förmåga. Testpersonen ska återge ett mönster med hjälp av röd-vita mosaikplattor.

 

Mönster
Deltestet mäter spatial och visuomotorisk förmåga. Varje mönster består av en eller flera linjer som följer ett systematiskt mönster. Mittendelen av mönstret saknas och testpersonens uppgift är att fylla i det saknade mönstret.


Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB