Skriv utSkriv ut

SON-R 2½−7 år

SON-R 2½−7 Non-Verbal Intelligence Test

P.J. Tellegen, M. Winkel, B.J. Wijnberg-Williams & J.A. Laros

Syfte: Icke-verbalt begåvningstest
Ålder: 2½−7 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 50-60 min
Språk: Engelskspråkig originalversion


 

 

SON-R 2½−7  är ersatt av SON-R 2-8. >> Läs mer.
Förbrukningsmaterial till SON-R 2½−7 går fortsatt bra att beställa.

 

SON-R 2½−7 är ett icke-verbalt begåvningstest som lämpar sig särskilt väl för bedömningar av barn med nedsatt hörsel, barn med språksvårigheter eller verbala kommunikationssvårigheter, barn med autism eller AST, barn med annat modersmål, barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller barn som kan vara svåra att bedöma på grund av rädsla för testsituationen.

SON-R 2½−7 består av sex deltest: Mosaiker, Kategorier, Pussel, Analogier, Situationer och Mönster. Varje deltest innehåller 15 uppgifter. Läs mer om deltesten här. Testet mäter abstrakt och konkret tänkande, spatial och visuoperceptuell förmåga. Den adaptiva administreringsproceduren och att testpersonen ges återkoppling efter varje uppgift ökar motivationen och bidrar till en positiv upplevelse av testsituationen.

Resultatet uttrycks i IK-poäng, percentiler och referensålder. Dessutom presenteras separata sammanlagda poäng för skalorna Prestation (Performance) och Tänkande (Reasoning).

Psykometriska egenskaper
Den genomsnittliga reliabiliteten för deltesten i SON-R 2½−7 är .70 och för totalpoängen (IK) .90. Flera studier har påvisat att barn med annat modersmål presterar bättre i icke-verbala test som SON-R.

Uppdaterade normer
För testet publicerades uppdaterade normer 2013 (insamlade 2010) som bygger på testningar av totalt 2148 barn i Nederländerna och Tyskland. Befintliga SON-R 2½−7 användare kan uppdatera sitt material genom att köpa scoringprogrammet med de nya normerna.

Scoringprogram
I scoringprogrammet finns två olika versioner att välja mellan: SON-R 2 1/2-7 samt SON-R 2 1/2-7 [a]. Du ska använda normerna för version SON-R 2 1/2-7. Dessa innehåller normer för alla sex deltest. 

Scoringprogram med enanvändarlicens: Support av programvara (scoringprogram) ges av Testzentrale: +49 551 999 50 880, testzentrale@hogrefe.de.

Systemkrav: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7/10. 

Artikelnr. Artikel Pris Antal
474-202 SON-R, 2:6-7 Scoring Forms.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
305 kr
474-203 SON-R, 2:6-7 Pattern.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
525 kr
474-206 SON-R, Scoring Program
2-8, 6-40, 2 1/2-7 och 5 1/2-17.
Obs! Ingår i komplett version.
4 935 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB