Skriv utSkriv ut

SON-R 2½−7 år

SON-R 2½−7 Non-Verbal Intelligence Test

P.J. Tellegen, M. Winkel, B.J. Wijnberg-Williams & J.A. Laros

Syfte: Icke-verbalt begåvningstest
Ålder: 2½−7 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 50-60 min
Språk: Engelskspråkig originalversion

>> Till SON-R 6-40. För 6-40 år.

 

SON-R 2½−7 är ett icke-verbalt begåvningstest som lämpar sig särskilt väl för bedömningar av barn med nedsatt hörsel, barn med språksvårigheter eller verbala kommunikationssvårigheter, barn med autism eller AST, barn med annat modersmål, barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller barn som kan vara svåra att bedöma på grund av rädsla för testsituationen.

SON-R 2½−7 består av sex deltest: Mosaiker, Kategorier, Pussel, Analogier, Situationer och Mönster. Varje deltest innehåller 15 uppgifter. Läs mer om deltesten här. Testet mäter abstrakt och konkret tänkande, spatial och visuoperceptuell förmåga. Den adaptiva administreringsproceduren och att testpersonen ges återkoppling efter varje uppgift ökar motivationen och bidrar till en positiv upplevelse av testsituationen.

Resultatet uttrycks i IK-poäng, percentiler och referensålder. Dessutom presenteras separata sammanlagda poäng för skalorna prestation (Performance) och tänkande (Reasoning).

Psykometriska egenskaper
Den genomsnittliga reliabiliteten för deltesten i SON-R 2½−7 är .70 och för totalpoängen (IK) .90. Flera studier har påvisat att barn med annat modersmål presterar bättre i ickeverbala test som SON-R.

Normer från 2013
Testet har nya normer från 2013 som bygger på testningar av totalt 2148 barn i Nederländerna och Tyskland. Befintliga SON-R 2½−7 användare kan uppdatera sitt material genom att köpa scoringprogrammet med de nya normerna.

Obs! I scoringprogrammet finns två olika versioner att välja mellan: SON-R 2 1/2-7 samt SON-R 2 1/2-7 [a]. Du ska använda normerna för version SON-R 2 1/2-7. Dessa innehåller normer för alla sex deltest. 

>> Utbildning hålls av Gunilla Carlsson Kendall, läs mer här.

SON-R 2½−7 komplett levereras i en testväska och består av engelsk manual, testmaterial, engelska Scoring Forms, 10 st.*, häften för deltestet Patterns (Mönster), 10 st.*, samt ett scoringprogram.

Scoringprogram med enanvändarlicens: Support av programvara (scoringprogram) ges av Testzentrale: +49 551 999 50 880, testzentrale@hogrefe.de.

Systemkrav: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7/10. 

För testning av barn över 6 år rekommenderas SON-R 6−40.

 

Vid samtidigt köp av kompletta SON-R 2½−7 och SON-R 6−40 får du 5% komborabatt!*
* De som beställer via e-handel får ej 5% rabatt automatiskt. Kontakta därför kundtjänst: order@hogrefe.se .

Artikelnr. Artikel Pris Antal
474-200 SON-R, komplett 2:6-7 år
19 965 kr
474-202 SON-R, 2:6-7 Scoring Forms, 10 st.*
275 kr
474-203 SON-R, 2:6-7 Pattern, 10 st.*
475 kr
474-206 SON-R, Scoring Program 2:6-7, 5:6-17, 6-40
(Obs! Ingår i komplett version)
4 475 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB