Skriv utSkriv ut

Aspergers syndrom – Historier från vardagslivet

Nils Kaland

I denna bok beskriver författaren aspergers syndrom och vilka centrala säregenskaper som utmärker personer med detta tillstånd. Mot bakgrund av mentaliseringsbegreppet, ligger tonvikten på en diskussion kring de svårigheter i kommunikation och socialt samspel som ofta kännetecknar personer med aspergers syndrom.


En stor del av boken utgörs av ett ”mentaliseringstest”, Historier från vardagslivet. Detta kan användas för både barn och vuxna och består av 26 korta berättelser, vilka belyser 13 olika aspekter av socialt samspel och kommunikation, exempelvis vita lögner, missförstånd, att förstå andras avsikter, ironi, metaforer och motstridiga känslor. Till varje berättelse finns ett antal frågor kring mental inferens, det vill säga frågor som avser att undersöka huruvida en person förstår berättelsens mentala aspekt. Författaren presenterar också ett antal studier i vilka Historier från vardagslivet har använts.

Boken vänder sig främst till professionella grupper som kommer i kontakt med personer med misstänkt eller konstaterat aspergers syndrom men kan också fungera som övningsmaterial för exempelvis föräldrar till barn eller ungdomar med aspergers syndrom. För att möjliggöra att en person kan följa med i de upplästa berättelserna, finns ett separat berättelsehäfte, i vilket de 26 historierna finns återgivna.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
001-050 Aspergers syndrom
Historier från vardagslivet (2004)
335 kr
001-051 Aspergers syndrom
Berättelsehäfte
105 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB