Skriv utSkriv ut

Aspergers syndrom och psykiatrisk samsjuklighet hos vuxna

Monografi (2009)

Marie Hagnell, Sylvia Mellfeldt Milchert

Allt fler barn och vuxna med funktionshinder får idag diagnoser under uppväxten. Vissa individers svårigheter i samspelet med omgivningen blir dock inte tydliga förrän de möter de krav vuxenlivet ställer.

Monografin om Aspergers syndrom och psykiatrisk samsjuklighet sammanfattar erfarenheter från utredningar av vuxna med komplex problematik, där ofta både funktionshinder och psykiatriska tillstånd ingår. De egentliga svårigheterna hos vuxna kan vara svåra att upptäcka, då de skyms av annan problematik eller inlärda beteenden.

I monografin beskrivs den neuropsykiatriska utredningsgången. Exempel ges från den kliniska vardagen. Skriften är avsedd för dem som arbetar med utredningar inom psykiatrin och för befattningshavare vid myndigheter där diagnostiska frågor är av betydelse. Författarna är båda väletablerade utredare och arbetar i det neuropsykiatriska diagnosteamet, NPD, i Stockholm.

Marie Hagnell är överläkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri samt leg psykoterapeut.

Sylvia Mellfeldt Milchert är neuropsykolog och specialist i neuropsykologi & handikappsykologi.


Läs recensionen i Finlands Läkartidning 34/2010 (på svenska) här …

Artikelnr. Artikel Pris Antal
001-052 Aspergers syndrom och psykiatrisk samsjuklighet hos vuxna (2009)
280 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB