Skriv utSkriv ut

Utredning och diagnostik av ADHD hos vuxna

Tatja Hirvikoski, Else Waaler m. fl.

Rapporten riktar sig till de yrkeskategorier som i sin kliniska vardag möter vuxna som utreds för ADHD. Syftet med rapporten är att beskriva en utredningsmetod som täcker ett flertal områden, och som utgör grunden för den samlade bedömningen. I det teamarbete som beskrivs berättar psykolog, psykiatriker, arbetsterapeut och sjukgymnast om hur de kan bidra till en förståelse av den vuxnes situation. Rapporten beskriver även översiktligt delar av den forskning som finns publicerad kring diagnosen ADHD och komorbida tillstånd. Ett av kapitlen ägnas åt utredning av vuxna med missbruk och ytterligare ett berör behov av åtgärder. I rapporten redovisas även de instrument som används inom utredningens olika områden. Författarna till rapporten är verksamma inom vuxenpsykiatri, habilitering, barnpsykiatri, beroendevård och på Arbetsmarknadsverket.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
767-000 Utredning och diagnostik ADHD hos vuxna (2006)
340 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB