Skriv utSkriv ut

Om SON-R, KONTAKT och ABAS-3

Välkommen till kostnadsfritt digitalt möte

Få mer information om SON-R, KONTAKT och ABAS-3

Boka in ett digitalt möte med Hogrefes produktspecialist, leg. psykolog Lovisa Alehagen, som berättar om materialen och svarar på dina frågor under cirka en timme.

Vi välkomnar såväl enskilda som grupper att delta.
SON-R 2-8 och SON-R 6-40
Icke-verbala begåvningstest för barn och vuxna.
Då administrering och genomförande av testet inte kräver talat språk lämpar det sig särskilt väl för bedömningar av personer med annat modersmål, nedsatt hörsel, språksvårigheter eller verbala kommunikationssvårigheter.

 

Här berättar Lovisa i ca 1 minut om vad du kan förvänta dig i mötet om SON-R.


 

KONTAKT
Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar (8–19 år) med autismspektrumtillstånd.
Målet med träningen är att utveckla förmågan till kommunikation, socialt samspel, empati och anpassning i gruppsituationer. 

Här berättar Lovisa i ca 1 minut om vad du kan förvänta dig i mötet om KONTAKT.

 


 

ABAS-3

ABAS-3 är en standardiserad och enhetlig metod för att kartlägga en individs adaptiva funktion under hela livet ur olika informanters perspektiv.

Här berättar Lovisa i ca 1 minut om vad du kan förvänta dig i mötet med ABAS-3. 
 

Observera att detta inte ersätter utbildningar i testen.

Anmäl ditt intresse här så blir du kontaktad inom kort:

Kryssa i om du vill veta mer om ett eller fler material 
 
 

Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB