Skriv utSkriv ut

Hantering av fysiskt testmaterial vid smittspridning

Vid testning på plats är det särskilt viktigt att man som testledare ser över rutinerna för hantering och rengöring av fysiskt testmaterial för att minska risken för smittspridning.

Inför och efter testning
• Tvättbara testmaterial rengörs med tvål och varmt vatten och sköljs under rinnande vatten. Testmaterial i textil desinficeras med desinficeringsspray.

Under testning
• Testpersonen uppmuntras att peka på svaret eller ge ett muntligt svar, istället för att vidröra testmaterialet.
• Testpersonen erbjuds att peka med en desinficerad penna istället för att peka med fingret.
• Testledaren, inte testpersonen, vänder sidor i testhäften och liknande.
• Vid behov kan testmaterialet hanteras med engångshandskar.
• Använt testmaterial läggs separat, exempelvis i en låda eller behållare, för rengöring efter testning.

Vid testning med Griffiths III materialet har ARICD tagit fram specifika råd som även kan tillämpas vid testning med andra testinstrument.
Läs mer

Följ Folkhälsomyndighetens generella riktlinjer under Covid-19 pandemin:
Läs mer


 Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB