Skriv utSkriv ut

Barns och ungdomars läsutveckling – Hur ser den ut och hur kan den mätas?

Datum: 10/10
Tid: 15-17 (fika 14.30)
Ort: Umeå
Lokal: Scandic Syd
Föreläsare: Karin Taube, Per Andreasson

Aktuell forskning om läsprocessens olika delar redovisas i relation till elevernas ålder och utveckling. Vad läroplanen säger om läsning och skrivning på olika stadier presenteras också kortfattat och relateras till diagnostiska läs- och skrivprov (DLS), en serie material för kartläggning av gruppers och enskilda elevers färdigheter i läsning och skrivning. Reviderade versioner av DLS finns för skolår 2 och 3, för skolår 4-6 samt för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet. Den reviderade utgåvan av materialet för högstadiet och gymnasiet kom ut 2018 och kommer att få mer uppmärksamhet än de övriga versionerna. 

Per Andreasson visar hur de digitala delproven; läshastighet och ordförståelse, för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet, genomförs i Hogrefes testplattform, HTS 5 och hur resultaten kan presenteras.  

Karin Taube, speciallärare, professor emerita vid Umeå universitet
Hennes doktorsavhandling handlade om barns läsutveckling och självbild.
Hon har därefter i huvudsak forskat inom stora screeningundersökningar, bland annat
med PISA som hon var nationell projektledare för under 8 år. Taube har skrivit böcker
om barns läs- och skrivutveckling, arbetat mycket med lärarfortbildning och tillsammans med Birgitta Järpsten utvecklat DLS- testmaterial.

Per Andreasson är fil. dr i psykologi och arbetar med utveckling av digitala test på Hogrefe.

Ni anmäler er genom att maila till pernilla.milacki@hogrefe.se med information om vilket seminarium ni vill gå på.


Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB