Skriv utSkriv ut

Fonologisk medvetenhet hos förskolebarn – MiniDUVAN

Seminarium: Fonologisk medvetenhet hos förskolebarn – MiniDUVAN
Föreläsare: Ulrika Wolff
Datum: 13/11
Tid: 9-11 (frukost 8.30-9)
Ort: Göteborg
Lokal: Göteborg Citykonferens på Östra Larmgatan 16

MiniDUVAN är ett screeningtest som består av fonologiska uppgifter samt ett fonologiskt arbetsminnesprov. Den används för kartläggning av den fonologiska medvetenheten hos förskolebarn. De fonologiska uppgifterna representerar olika aspekter av fonologisk medvetenhet och är uppdelade i fyra block: identifiering, segmentering/syntes, manipulation och representation. Gruppens eller det enskilda barnets resultat ger underlag för planering av olika aktiviteter i förskolan eller förskoleklassen för att stimulera språkutvecklingen. MiniDUVAN kan också användas för att utesluta fonologiska problem hos barn med till exempel språkstörning.

MiniDUVAN är det tredje i en serie screeningtest för kartläggning av de fonologiska färdigheterna som ligger till grund för läsinlärningen. De två första i serien, DUVAN och Lilla DUVAN, är avsedda för dyslexiscreening av ungdomar och vuxna respektive barn i årskurs 3, 5 och 7. Samtliga test i DUVAN-serien är framtagna i samband med forskning.

Ulrika Wolff är docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Ni anmäler er genom att maila till pernilla.milacki@hogrefe.se med information om vilket seminarium ni vill gå på. Begränsat antal platser.


Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB