Skriv utSkriv ut

Kartläggning av elevers läs- och skrivutveckling

FÅTAL PLATSER KVAR!
Datum: 3/10
Tid: 15-17 (fika 14.30)
Ort: Linköping
Lokal: Missionskyrkan
Föreläsare: Inger Fridolfsson

Att regelbundet kartlägga elevers läs- och skrivutveckling är nödvändigt för att tidigt kunna upptäcka elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter. En kartläggning bör genomföras såväl med normerade test som med kvalitativa bedömningar.  LäSt är ett normerat test som prövar elevernas färdigheter i avkodning, stavning och läsförståelse. Inger Fridolfsson presenterar hur LäSt kan användas som en del i kartläggningen. 

Inger Fridolfsson är speciallärare med magister i specialpedagogik. Under många år var hon medarbetare i ett stort forskningsprojekt inom läs- och skrivsvårigheter vid Linköpings universitet. Inger Fridolfsson är medförfattare till LäSt (Hogrefe) och författare till Grunderna i läs- och skrivinlärning och Vallmomodellen (Studentlitteratur). Numera bedriver hon fortbildning inom läsinlärning parallellt med sitt arbete som speciallärare.

Ni anmäler er genom att maila till pernilla.milacki@hogrefe.se med information om vilket seminarium ni vill gå på. Begränsat antal platser.


Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB