Skriv utSkriv ut

Föreläsningar från KIND

KIND är Karolinska Institutets kompetenscenter för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Observera att föreläsningarna börjar 30 minuter in.

 

Som stolt sponsor länkar vi här till föreläsningarna som hölls vid KINDs 10 års jubileum i juni.

KIND är Karolinska Institutets kompetenscenter för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Centret grundades 2010 för att möta samhällets utmaningar i forskning, vård, utbildning och utveckling kring individer med NPF såsom ADHD och autism.
För att uppmärksamma jubileet bjöd KIND in till en kunskapsspäckad dag med föreläsningar och diskussioner om framtidens möjligheter och utmaningar vid NPF.


Ur programmet:

VARFÖR KIND BEHÖVS 
Professor Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet, professor Clara Hellner, FoU-direktör Region Stockholm, professor Klas Blomgren, Institutionen för barn och kvinnors hälsa, Anne Kierkegaard, f.d. ordförande Autism & Aspergerförbundet, och Anders Falck, Organiserade Aspergare.

SCREENING FOR NEURODEVELOPMENT DISORDERS IN TODDLERS 
Föreläsning av professor Peter Marschik, Göttingen Universitet, Tyskland

"I'M DESTINED TO ACE THIS" – Community and Strength based Approaches in Autism
Föreläsning av professor Sonya Girdler, Curtin University, Australien

UNDERSTANDING THE BRAIN IN ADHD 
Föreläsning av professor emeritus Joseph A. Sergeant, Vrije Universiteit, Nederländerna

MYT OCH SANNING I FORSKNINGEN OM NPF 
Samtal mellan professor Sven Bölte, Dr Kristiina Tammimies, professor Terje Falck-Ytter, docent Tatja Hirvikoski, docent Ulf Jonsson, Dr Janina Neufeld

MITT BARN, MITT ANSVAR, MIN KAMP
Samtal med Stephanie Bobeck Arnhög

MITT LIV MED ADHD
Föreläsning av Kajsa Ihre om att se sin historia i nytt ljus efter en diagnos som vuxen

VÄGEN TILL ETT INKLUDERANDE SAMHÄLLE
Panelsamtal om systemfelet i hur vi möter och integrerar människor med NPF i samhället med Anki Sandberg, Attention, Dr Steve Berggren, KIND, Carin Blomqvist, MISA, Elisabet Åbjörnsson Hollmark, Statens Institutionsstyrelse, och professor Micael Dahlén, Handelshögskolan i Stockholm

Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB