Skriv utSkriv ut

Nya rapporter till NEO-PI-3 nu tillgängliga i HTS 5

Varsågod - nu finns fyra nya rapporter till den svenska versionen av personlighetstestet NEO-PI-3 tillgängliga i HTS 5. 

1. Återkopplingsrapport – till testpersonen
    Ingår utan extra kostnad i NEO-PI-3.

Denna rapport kan ges till testpersonen i samband med återkoppling. Rapporten är två A4-sidor lång och anger nivån på de fem faktorerna på en tregradig skala (låg, medel eller hög) samt kortfattade tolkningar. 

Återkopplingsrapporten är ett rapportelement i Standardrapporten. 
> Välj ”Återkoppling” enligt bilden nedan för att skriva ut återkopplingsrapporten.
2. Standard Technical Report (Engelska) – till testanvändaren
   
Ingår utan extra kostnad i NEO-PI-3.

Denna rapport gör det möjligt att ta ut en rapport på engelska när en testperson gjort svenska NEO-PI-3.

> Klicka på ”Skriv ut” på skärmens övre vänstra sida och sedan på symbolen med de tre horisontella linjerna enligt bilden nedan.

> Välj ”Standard Technical Report (Engelska)”.

 


3. HR-rapport – till testanvändaren

Tillägg till NEO-PI-3.
HR-rapporten är en tolkningsrapport med fokus på arbetsliv och är avsedd för testanvändaren. Rapporten innehåller även en presentation av olika personlighetsstilar utifrån kombinationer av faktorpoäng.
    >> Ladda hem expempelrapport 

4. Ledarskapsrapport (Engelska). 
Tillägg till NEO-PI-3.
Ledarskapsrapporten baseras på testpersonens svar i NEO-PI-3 och bygger på Primary Colors® Leadership Model. Rapporten är skriven på engelska och kan genereras efter en testning med svenska NEO-PI-3. I Rapporten utforskas viljan att leda och hur personlighet hjälper eller hindrar utveckling av ledarskap. The Primary Colors® Leadership Model har utvecklats av David Pendleton och är ett registrerat varumärke av Edgecumbe Consulting Group.
    >> Ladda hem expempelrapport
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB