Skriv utSkriv ut

Vår historia

Från Psykologiförlaget till Hogrefe Psykologiförlaget

 

 • Psykologiförlaget bildades 1954 och drevs i Psykologförbundets regi fram till 1991
  då förlaget såldes till en privatperson. År 2006 bytte Psykologiförlaget namn till Assessio.

 • Dr Carl Jürgen Hogrefe startade 1949 Hogrefe Verlag.
  Hogrefe är ett familjeföretag och drivs idag framgångsrikt av grundarens son, Jürgen Hogrefe.
  Moderbolaget finns i den tyska staden Göttingen.

 • Sedan år 2000 har Hogrefe förvärvat ett flertal testförlag runt om i Europa och idag finns
  bolag i Tyskland, Schweiz, Österrike, Storbritannien, Tjeckien, Danmark, Frankrike,
  Nederländerna, Italien, Finland samt Sverige och Norge.

 • År 2008 köpte Hogrefe Verlag det kliniska och pedagogiska testsortimentet av Assessio.
  Hogrefe Psykologiförlaget bildades och startade verksamheter i Sverige och Norge.
  Genom att behålla varumärket Psykologiförlaget som en del av vårt bolagsnamn i Sverige
  och Norge, betonar vi värdet av en mångårig förlagstradition. Detta vill vi kombinera med
  Hogrefes långa erfarenhet, kompetens och styrka som europeisk bolagsgrupp.

Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB