Skriv utSkriv ut

Ansökan om att bli testanvändare

Registrering av behörighet sker i samband med första beställningstillfället. Beställningar kan göras via telefon, e-post, e-handel och brev. Namn på behörig beställare ska alltid uppges. Kontroll av behörighet görs mot Socialstyrelsens register över legitimerade yrkesutövare.

Personer som inte uppfyller kraven enligt ovan kan ansöka om registrering som testanvändare på registreringsblankett som du kan ladda ner här. Denna skickar du in till Hogrefe. Vid frågor kan du alltid kontakta kundtjänst på 08-120 256 10 eller e-post info@hogrefe.se

Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB