Skriv utSkriv ut

Utbildning & utveckling

Användning av våra test metoder undervisning
Universitet och högskolor som vill använda Hogrefes testmetoder i sin undervisning, har möjlighet att köpa dessa till särskild universitetsrabatt. Kontakta oss för mer information.

Testutveckling
För mer information kontakta Tiina Pukkila Sarilidou, leg psykolog och chef testutveckling, på tiina.sarilidou@hogrefe.se

Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB