Skriv utSkriv ut

FS-MiniDUVAN™ - Finlandssvensk version

Finlandssvensk bearbetning och standardisering av Signe-Anita Lindgrén & Matti Laine

Originalversion MiniDUVAN: Ulrika Wolff

Syfte: Kartläggning av fonologisk medvetenhet och identifiering av fonologiska problem hos förskolebarn. Används som underlag för planering av aktiviteter och åtgärder.
Ålder: 4–6 år
Administrering: Individuellt
Språk: Finlandssvensk version

FS-MiniDUVAN är en finlandssvensk bearbetning av det tredje testet i en serie screeningtest för kartläggning av de fonologiska färdigheter som ligger till grund för läsinlärningen. De två första testen i serien är även de bearbetade och utgivna i finlandssvenska versioner: FSDUVAN och Lilla FSDUVAN. De är avsedda för dyslexiscreening av ungdomar och vuxna respektive barn i årskurs 3, 5 och 7. Samtliga test i DUVAN-serien är framtagna i samband med forskning.

FS-MiniDUVAN används för kartläggning av den fonologiska medvetenheten hos förskolebarn. Gruppens eller det enskilda barnets resultat ger underlag för planering av olika aktiviteter i förskolan eller förskoleklassen för att stimulera språkutvecklingen. FS-MiniDUVAN kan också användas för att utesluta fonologiska problem hos barn med till exempel språkstörning.

FS-MiniDUVAN består av fonologiska uppgifter samt ett fonologiskt arbetsminnesprov. De fonologiska uppgifterna representerar olika aspekter av fonologisk medvetenhet och är uppdelade i fyra block: identifiering, segmentering/syntes, manipulation och representation. Varje block innehåller ett antal deltest med nio testuppgifter. Antalet administrerade testuppgifter och testtid styrs av barnets nivå. Det fonologiska arbetsminnesprovet består av en övningsuppgift och tio testuppgifter. FS-MiniDUVAN Handledning innehåller tydliga, av specialpedagoger och speciallärare utprövade, administreringsanvisningar för att skapa en barnnära testsituation.

Utprövning och standardisering
Utprövningen och standardiseringen av FS-MiniDUVAN genomfördes i ett urval om 103 svensktalande barn i åldersspannet 4:10–5:8 år i tre olika geografiska regioner i Finland.

FS-MiniDUVAN komplett består av handledning, bildbok, handdocka, trollspö och protokoll, 10 st.* 

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
954-100 FS-MiniDUVAN, Komplett
1 675 kr
954-001 FS-MiniDUVAN, Handledning
470 kr
954-002 FS-MiniDUVAN, Protokoll
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
185 kr
254-003 MiniDUVAN, bildbok
790 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB