Skriv utSkriv ut

LäSt

Test i läsförståelse, läsning och stavning

Åsa Elwér, Inger Fridolfsson, Stefan Samuelsson & Christina Wiklund

Syfte: : Kartläggning och diagnostisering av grundläggande färdigheter i läs- och stavningsförmåga samt läsförståelse
Ålder: Årskurs 1−6
Administrering: Individuellt. Stavningstestet och Läsförståelsetestet kan även administreras i grupp
Behörighet: Lärare, speciallärare/specialpedagoger, logopeder, psykologer
Tidsåtgång: : 15−20 minuter vid individuell testning (avkodning och stavning). Läsförståelsetestet tar ca 35 minuter att genomföra.
Språk: Svensk originaltext

LäSt

LäSt är ett standardiserat testmaterial för kartläggning och diagnostisering av grundläggande färdigheter i läs- och stavningsförmåga i årskurs 1–6 samt i läsförståelse i årskurs 2–6.

Testet vänder sig till pedagoger, logopeder, psykologer och andra som i sin dagliga yrkesutövning behöver få information om elevers grundläggande färdigheter i läsning och stavning. 

LäSt kan administreras när som helst under skolåret och ger information om:

Läsålder − om läs- och stavningsförmågan samt läsförståelsen motsvarar elevens faktiska ålder.

• Skolålder − om läs- och stavningsförmågan samt läsförståelsen motsvarar elevens tid i skolan.

• Elevens läs- och stavningsförmåga samt läsförståelse uttryckt i stanine och/eller percentiler.

Utifrån jämförelsen med läsålder och skolålder är det möjligt att använda testet både för kartläggning och uppföljning. Exempelvis kan man följa upp elevernas utveckling över tid eller utvärdera specialpedagogiska insatser. 

LäSt omfattar fyra deltest:
• Avkodning nonord A och B
• Avkodning ord A och B
• Stavningstest
• Läsförståelsetest

Avkodning nonord och Avkodning ord omfattar två versioner vardera (version A och B). Uppgifterna består av nonord respektive ord som eleven ska läsa högt. Avkodningstesten administreras individuellt och varje test tar cirka fem minuter att genomföra. Uppgifterna finns på de särskilda läsarken och elevens svar markeras i test- och svarsformuläret.

Stavningstestet innehåller totalt 60 uppgifter som finns i handledningen. Antalet uppgifter som administreras är färre i de lägre årskurserna och ökar allteftersom. Stavningstestet administreras antingen individuellt eller i grupp. Pedagogen läser upp orden och bjudningsmeningarna, och eleven skriver sina svar i test- och svarsformuläret. 

Läsförståelsetestet omfattar 17 textstycken och sammanlagt 80 tillhörande frågor. Testet kan administreras antingen individuellt eller i grupp och tar cirka 35 minuter att genomföra. Eleven läser texterna och markerar sina svar på de tillhörande frågorna i Läsförståelsehäftet.

Handledningen innehåller stavningstestet, instruktioner för samtliga fyra deltest samt normer och anvisningar för poängsättning och tolkning av testresultat. I handledningen redogörs också för testets teoretiska bakgrund, utveckling och standardisering. 

>> Författarna bakom LäSt om testets fördelar och hur det bäst används.

Normer
Avkodningstesten och stavningstestet är standardiserade i en grupp om 1 043 elever i skolår 1–6 under åren 2007–2011. Läsförståelsetestet är standardiserat i en grupp om 1 341 elever i skolår 2–6 under åren 2014–2015.

>> Finlandssvenska normer till LäSt läsförståelse för årskurs 3 och 5 finns att ladda ner här (pdf).

Materialet
Materialet består av handledning, 4 st. läsark till lästesten, 25 st* test- och svarsformulär gällande avkodning och stavning samt 25 st.* Läsförståelsetest- och svarsformulär.

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
252-101 LäSt, Handledning, inkl stavningstestet (2016)
500 kr
252-102 LäSt, Test- och Svarsformulär
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
280 kr
252-103 LäSt, Läsark, 4 st
170 kr
252-104 LäSt, Läsförståelse
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
445 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB