Skriv utSkriv ut

DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet
- reviderade delprov samt handledning

Birgitta Järpsten & Karin Taube

Syfte: Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
Ålder: Skolår 7–9 samt år 1 i gymnasiet
Administrering: Främst grupp

DLS 7-9

DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet är ett diagnostiskt screeninginstrument som är lätt att administrera och ger reliabel information om elevernas färdigheter i läsning och skrivning. Materialet omfattar fyra prov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse

Proven finns i två versioner:
• Version A för skolår 7 och 8
• Version B för skolår 9 och år 1 i gymnasiet

Rättstavning omfattar 36 uppgifter (båda versionerna) som representerar olika delar inom stavningsmetodiken. Version A och B har 8 gemensamma och 28 unika uppgifter. Analystabellen på svarsblanketten underlättar kvalitativ analys av elevens stavningsförmåga.

Ordförståelse omfattar 34 flervalsuppgifter (båda versionerna) där 10 uppgifter är unika för varje version. Orden är hämtade ur texter från olika ämnesområden.

Läshastighet omfattar 36 uppgifter insprängda i en sammanhängande text. Texten är densamma för de två versionerna, men lästiden är 5 minuter för version A och 4 minuter för version B.

Läsförståelse omfattar tre sammanhängande texter med 24 tillhörande frågor i respektive version. De 21 flervalsupp-
gifterna används för normjämförelse. Frågor med öppna svar används för kvalitativ analys. Blanketten Individuell analys ger stöd i analysen av elevens lässtrategier och svaren på de öppna frågorna.

Den andra upplagan av handledningen (2018) innehåller administrerings- och tolkningsanvisningar samt normer för de fyra proven. I handledningen redogörs också för utveckling och standardisering av proven.

Normer
Standardiseringen av Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet genomfördes i en grupp om cirka 5 600 elever under hösten 2016. Läsförståelse standardiserades i en grupp om cirka 3 500 elever under hösten 2017 och våren 2018. 


 >> Frågor och svar


 

Digital version

Testning digitalt (HTS 5)
Proven Ordförståelse och Läshastighet finns även för digital testning via vårt testsystem, Hogrefe Testsystem (HTS 5). Testning kan ske på dator eller surfplatta.

De digitala versionerna av proven har samma normer som pappersversionerna, eftersom det inte fanns några betydande skillnader i elevernas resultat mellan olika testformat under normeringen.

Priser digitala test

Artikelnr. Artikel Pris

281-010

Handledning (pappersversion). 550 kr

281-301

Läshastighet, version A+B, 25 test. 

445 kr

281-302

Läshastighet, version A+B, Vid köp av 2x25 test (50 test)
och följande 25 test. 

395 kr/25 test

281-401

Ordförståelse, version A+B, 25 test.

445 kr

281-402

Ordförståelse, version A+B, 2x25 test (50 test) och följande 25 test.

 395 kr/25 test
281-201 Rättstavning, version A+B, svarsblankett med analysschema (pappersversion), 25 st + digitala scoringar 25 st.   180 kr


Moms tillkommer på alla priser.

De digitala proven går inte att beställa genom E-handeln.

Läs mer och beställ digitala DLS-test

 


 

Priser pappersversion:

OBS! Läsförståelseproven (art.nr. 281-006, 281-007, 281-009) är nya sedan 2018 och kräver därför den nya handledningen från 2018 (art.nr. 281-010).

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Proven finns i två versioner:
Version A för skolår 7 och 8
Version B för skolår 9 och år 1 i gymnasiet

Artikelnr. Artikel Pris Antal
281-010 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, handledning (2018)
550 kr
281-002 Svarshäfte: Rättstavning
Version A för åk 7-8.
Version B för åk 9 och år 1 i gymnasiet.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
95 kr
281-003 Svarshäfte: Läshastighet
Version A för åk 7-8.
Version B för åk 9 och år 1 i gymnasiet.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
335 kr
281-004 Svarshäfte: Ordförståelse version A
För åk 7-8.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
360 kr
281-005 Svarshäfte: Ordförståelse version B
För åk 9 och år 1 i gymnasiet.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
360 kr
281-006 Svarshäfte: Läsförståelse version A
För åk 7-8.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
415 kr
281-007 Svarshäfte: Läsförståelse version B
För åk 9 och år 1 i gymnasiet.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
415 kr
281-008 Klassammanställningsblankett
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
85 kr
281-009 Individuell analys
Läsförståelse version A och B.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
85 kr
*Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB