Skriv utSkriv ut

Testning digitalt

 

DLS skolår 7-9 och årskurs 1 på gymnasiet


DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet är ett välanvänt diagnostiskt screeninginstrument som är lätt att administrera och ger reliabel information om klassens och enskilda elevers färdigheter i läsning och skrivning. Eftersom materialet är standardiserat kan det med fördel användas vid resursfördelning.

>> Läs mer om DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet

 

Att börja testa digitalt

Nedan följer information om hur man får tillgång till våra digitala test genom vår testplattform, Hogrefe Testsystem 5, HTS 5 samt översiktligt hur man börjar att testa.

Testning digitalt underlättar arbetet för pedagogen genom att proven kan både administreras, rättas och utvärderas i testsystemet. Testresultaten är tillgängliga direkt efter genomförd testning och de olika funktionerna i testsystemet möjliggör snabb identifiering av de resultat som behöver följas upp. Resultaten kan läsas direkt på skärmen eller skrivas ut i form av en rapport. Det går även att exportera resultat till olika format som PDF, Excel och csv. 

Testning kan ske på dator eller surfplatta med en stabil uppkoppling till internet. Vid användning av digitala test behöver testanvändaren även den tryckta handledningen för mer ingående information om proven.

 


 

Skaffa ett digitalt testkonto

 När pedagogen/testanvändaren beställer digitala test för första gången får hen via mail information samt två avtal:

 • Uppdragsavtal för databehandling
 • Avtal Hogrefe Testsystem

Dessa avtal ska signeras av för verksamheten behörig/ansvarig person. De signerade dokumenten ska sedan skannas och mailas till oss. Därefter skickar vi ett mail med inloggningsuppgifter till HTS 5 samt en användarmanual, så att man kan börja använda testplattformen.

Ansök om HTS 5 konto skola

 


 

Så här går det till praktiskt att testa digitalt

Nyhet! SNABBSTARTSFILM
Här presenteras en snabbstart – främst för dig som ska administrera test i skola

Tid: 00:05 - Testförberedelser
Tid: 02:45 - Testning genomförs
Tid: 04:10 - EN persons resultat
Tid: 05:50 - Gruppresultat

Du kan också ladda ner HTS 5 Snabbstart här och ha den till hands när du börjar använda systemet.

Så här går det till i korthet:

• Pedagogen/testanvändare loggar in och skapar en grupp, begär vilka uppgifter eleven ska fylla i (t ex namn/individuell kod, ålder och kön) samt väljer vilket/vilka test som ska göras. När det är klart genereras en testlänk.
Länken är giltig för det antal elever/testpersoner man har angett och det smidigaste sättet är att skriva testlänken på undervisningstavlan så att eleverna kan skriva in den i sina webbläsare, men den går givetvis också att maila till eleverna.

• När de loggar in via den aktuella testlänken får de en unik identitet i systemet och de ska fylla i de förvalda uppgifterna. Se användarmanualen, avsnitt 2.2, Grupptestning för mer och detaljerad information.

• Testanvändaren får mail om när det finns en färdig testning att hämta i systemet och kan då logga in och generera rapporter och se staninevärden mm. Närmare beskrivning om de olika funktionerna finns i Användarmanualen (pdf).

• På Youtube finns fler informativa och bra instruktionsfilmer på engelska, där man kan se hur Hogrefe Testsystem, HTS 5 fungerar >> Klicka här
Särskilt avsnitten nedan rekommenderar vi att testanvändarna tittar på.

 • Avsnitt 1: Login
 • Avsnitt 3: Setting up serial testing
 • Avsnitt 4: Setting up tests
 • Avsnitt 6: Start button menu – Create login details
 • Avsnitt 8: Logbook
 • Avsnitt 9: Single report
 • Avsnitt 12: Print and export
 • Avsnitt 13: Test takers tab
 • Avsnitt 14: Settings

 


 

Läs- och skrivdiagnostiska test vi erbjuder

 De digitala deltest vi kan erbjuda för närvarande tillhör screeningmaterialet DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet. Mer information om själva materialet finner du här. 

De läs- och skrivdiagnostiska test vi erbjuder i digital version är:

Ordförståelse A och B 
Exempelrapporter Ordförståelse:

Exempel på uppgift, Ordförståelse (pdf)

Läshastighet A och B 
Exempelrapporter Läshastighet:

Rättstavning A och B – här skriver eleverna sina svar på en svarsblankett. Dessa samlas in och testanvändaren noterar om orden är rätt- eller felstavade i vår digitala testplattform. När detta är gjort kan ett resultat genereras. 
>> Ladda hem manual för hur inmatningen går till i de fall man har gjort ett test i pappersversion och önskar mata in resultatet i HTS 5. Efter inmatning i HTS 5 är det till exempel möjligt att ta ut en rapport med normerade värden.

 


 

Systemkrav & datasäkerhet: >> Klicka här 

Vid frågor kontakta kundtjänst via mail på order@hogrefe.se 


Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB