Skriv utSkriv ut

DLSM

Diagnostiska läs- och skrivmaterial för mellanstadiet

Lars-Magnus Björkquist, Birgitta Järnsten & Ester Stadler

Syfte: Att få fördjupade kunskaper om elevers aktuella läs- och skrivstatus och utifrån diagnosen planera den fortsatta undervisningen
Ålder: Företrädesvis skolår 4–6
Administrering: Främst individuell

DLSM kan med fördel användas som kompletterande material till screeningtestet DLS för skolår 4–6, och är främst avsett för de elever som särskilt noga bör uppmärksammas och följas i sin utveckling av de grundläggande läs- och skrivfärdigheterna.

Två av delproven kan endast administreras individuellt
Delprovet Läsningtext 1 och text 2 ger en uppfattning om elevens lästeknik vid läsning av enstaka ord och löpande text samt prövar elevens förståelse av den lästa texten. Både text 1 och text 2 finns i två parallella versioner, A och B.

Delprovet Tal och språkger information om väsentliga faktorer i den språkliga utvecklingen som kan kopplas till läs- och skrivutvecklingen.

De övriga delproven kan även administreras som grupp-prov
Läskrysset1 och 2 är elevenkäter med frågor om läsning och attityder till läsning.

Delprovet Rättstavningbestår av 36 uppgifter som representerar olika moment inom stavningsmetodiken. En kvalitativ analys av den enskilde elevens stavningsförmåga ut- värderas med en särskild analystabell.

Delproven Skrivning1–7 är olika utformade. Skrivning 1 består av en kort inledande text där eleven fortsätter berättelsen. Skrivning 2–3 inleds med en kort diktamensövning, vilken blir begynnelsetext till elevens egen berättelse. Skrivning 4–5 består av en bildserie som eleven  skriver en berättelse till. Skrivning 6–7 innehåller interpunktionsövningar.

Handledning del 1 innehåller administreringsanvisningar, utvärdering och analys av testresultat samt standardiseringsdata. Handledning del 2 beskriver de metodiska och pedagogiska utgångspunkterna för materialet. En CD medföljer handledningen. Utifrån fallbeskrivningar beskrivs utförligt hur man genom analys av elevresultaten kan utarbeta metodiska åtgärder för att stödja den enskilde elevens läs- och skrivutveckling.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
266-001 DLSM Handledning, del 1: Administrering och utvärdering (1983)
225 kr
266-017 DLSM Handledning, del 2: Diagnos och åtgärder (1986) samt CD
525 kr
266-002 DLSM Läshäfte
45 kr
266-003 DLSM Läsprotokoll A och sammanställningstablå, 10 st*
90 kr
266-004 DLSM Läsprotokoll B och sammanställningstablå, 10 st*
90 kr
266-005 DLSM Klasstablå för läsning: Ord, 10 st*
45 kr
266-006 DLSM Anvisning till läskrysset, särtryck ur handledningen
55 kr
266-007 DLSM Läskrysset 1, enkätformulär åk 4, 10 st*
85 kr
266-008 DLSM Läskrysset 2, enkätformulär åk 5-6, 10 st*
130 kr
266-009 DLSM Klasstablå till Läskrysset, 10 st*
65 kr
266-010 DLSM Rättstavning: Svars- och analysblankett, 10 st*
65 kr
266-011 DLSM Klasstablå till Rättstavning, 10 st*
65 kr
266-012 DLSM Skrivning: bunt 1 (skrivning 1,2,3), 10st av varje*
100 kr
266-013 DLSM Skrivning: bunt2 (skrivning 4,5), 10 st av varje*
85 kr
266-014 DLSM Skrivning: bunt3 (skrivning 6,7), 10 st av varje*
85 kr
266-015 DLSM Klasstablå till Skrivning, 10 st*
65 kr
266-016 DLSM Protokoll till Tal och språk, 10 st*
115 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB